Miksi hankkia CoC-sertifikaatti

Tieto puun alkuperästä on vahva viesti vastuullisuudesta.

Miksi hankkia CoC-sertifikaatti

PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmän (Chain of Custody, CoC) avulla puutavaraa hankkiva, tuotteita valmistava tai niitä markkinoiva yritys varmistaa, että tuotteeseen on käytetty vastuullisesti hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.

CoC-sertifikaatti tarjoaa yritykselle valvotun ketjun, jolla todennetaan puumateriaalin hankinnan vastuullisuutta. Riippumattoman osapuolen auditoimana toimitusketjun jokainen lenkki osoittaa omalta osaltaan, että puutavaran alkuperää on seurattu tarkasti. Tieto puun alkuperästä on yritykselle etu ympäristötietoisilla markkinoilla.

PEFC:n CoC-sertifikaatin haltijalla on oikeus käyttää PEFC-tuotemerkkejä sekä yrityksen yleismarkkinoinnissa että tuotteissa ja niiden pakkauksissa. Kestäviä valintoja tekevälle yritysasiakkaalle ja kuluttajille PEFC-tuotemerkki kertoo, että puumateriaalin alkuperä on selvillä ja että yritys on sitoutunut kestävyyden edistämiseen.

Sertifioidun tuotteen matka


Metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset kattavat puun kasvatuksen ja korjuun vaiheet aina tienvarsivarastointiin saakka. Kun puutavara kuormataan metsän laidasta kuljetusvälineeseen, tullaan alkuperän seurannan sertifioinnin piiriin.

Alkuperän seurannan sertifioinnin avulla puun kulku metsästä tuotteeksi voidaan jäljittää koko hankinta- ja valmistusketjun läpi. Chain of Custody - alkuperäketju - on puuraaka-ainetta missä tahansa muodossa sisältävän tuotteen valmistushistorian kattava ketju, jonka lenkkeinä ovat tuotetta jalostaneet ja markkinoineet yritykset ja niiden tuotantolaitokset. Jokainen yritys vastaa omalta osaltaan metsäperäisen materiaalin alkuperätiedon ylläpitämisestä. Jos ketjusta puuttuu yksikin lenkki, niin sertifioidun raaka-aineen alkuperätieto katoaa.

Yritykselle PEFC-merkin käyttäminen tuotteissaan on etu. PEFC-merkki osoittaa, että yritys hankkii raaka-aineensa kestävästi hoidetuista metsistä. Alkuperäketjun tunteminen osoittaa kuluttajalle, että ketju on jäljitettävissä, eikä raaka-aine ole peräisin esimerkiksi laittomista lähteistä.

Lisäksi PEFC on kansainvälisesti toimiva metsäsertifiointijärjestelmä. Merkin avulla yritys voi viestiä tuotteen alkuperästä globaalisti tunnetulla merkillä, joka toimii kilpailuetuna myös kansainvälisillä markkinoilla. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia vastuullisuuteen liittyvistä toimista, ja edellyttävät vastuullisuutta myös hankkimiltaan tuotteilta.

Tutus CoC-sertifikaattiin sekä sen hakemiseen ja ylläpitämiseen lisää esitteestämme: 

Alkuperän seurannan sertifiointi - esite


Alkuperän seurannan järjestelmä auditoidaan vuosittain

Kun sertifiointiyritys on tarkastanut ja todennut yrityksen puun alkuperää koskevien käytäntöjen täyttävän PEFC:n asettamat vaatimukset, se myöntää yritykselle PEFC CoC-sertifikaatin. Tämän jälkeen puun alkuperän seurannan järjestelmää ylläpidetään yrityksessä ja sertifiointiyritys varmistaa vuosittain tehtävillä seuranta-auditoinnilla, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista. Auditoinnit toteuttaa aina ulkopuolinen taho, ei PEFC-organisaatio eikä yritys itse.

Tilaa uutiskirjeemme