PEFC-sertitifointi edistää kestävää metsätaloutta

Sertifioinnilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Arvioinnin vaatimukset esitetään standardeissa.

PEFC-sertitifointi edistää kestävää metsätaloutta

Mitä on sertifiointi ja mitä sillä halutaan edistää?

Sertifioinnin kohteena voi olla esimerkiksi tuote, henkilö, prosessi tai järjestelmä. Metsäsertifioinnissa sertifioinnin kohteena on metsien hoito. Metsäsertifioinnilla todennetaan, että metsiä hoidetaan standardin asettamien vaatimusten mukaisesti.

Metsänomistajille ja sertifioinnin piirissä toimiville organisaatioille sertifiointi on työkalu kestävyyden edistämiseksi.

Metsäsertifioinnissa standardit asettavat vaatimuksia sekä metsien hoidolle ja käytölle että puuraaka-aineen alkuperän seurannalle. Metsäsertifikaatti on asiakirja, joka osoittaa, että kohde on täyttänyt standardin asettamat vaatimukset sertifioinnille. Sertifioinnin tarkoituksena on kehittää toimialojen toimintaa yhä kestävämmäksi jatkuvan parantamisen keinoin. Sertifioinnin avulla yrityksillä on mahdollisuus myös tunnistaa kehittämiskohteita omissa prosesseissaan.   

Metsänomistajalle PEFC-sertifiointi on vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva keino edistää kestävyyttä metsiensä luonnonhoidossa. Metsäsertifioinnissa standardi asettaa lakitasoa ylittäviä vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle kestävyyden edistämiseksi ja metsien monimuotoisuuden tukemiseksi. Lainsäädännön noudattaminen muodostaa lähtötason, jonka päälle ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koskevat vaatimukset on rakennettu. Yli 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioituja.

 PEFC on maailman laajin metsäsertifiointiorganisaatio. Kaiken kaikkiaan vain noin 10 % maailman metsistä on sertifioitu. Suurin osa tästä on PEFC-sertifioitua, jopa yli 70 %.Tilaa uutiskirjeemme