PEFC Suomi

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry ylläpitää ja kehittää PEFC-järjestelmää Suomessa.

PEFC Suomi

PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden sekä Genevessä sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys organisoi laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävän metsänhoidon PEFC-vaatimusten määrittelytyön Suomessa läpinäkyvästi ja osallistavasti. PEFC-vaatimukset päivitetään viiden vuoden välein.

PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoa PEFC-sertifikaateista ja toimii PEFC:n tunnettuuden lisäämiseksi. Viestintä- ja markkinointiyhteistyötä yhdistys tekee eri sidosryhmien, sertifikaattien haltijoiden ja muiden kumppanien kanssa.

PEFC Suomen hallituksen kokoonpanon löydät tästä. 

PEFC Suomen hallitus 57.55 KB

PEFC Suomen strategia 2023–2026

Kestävyyden eri ulottuvuudet ovat viime vuosina nousseet toiminnan keskiöön ennennäkemättömällä tavalla. Yhteiskunnalliset toimijat, kuten kuluttajat, yritykset ja päättäjät, ovat entistä tietoisempia kestävyyshaasteista, ja painottavat kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan enemmän kuin koskaan. Samalla suomalaiseen metsien käyttöön vaikuttavat myös lisääntynyt sääntely sekä puumarkkinoilla tapahtuneet muutokset.

Kaikki tämä vaikuttaa myös PEFC:n toimintaan sertifiointijärjestelmänä. Strategia tuo PEFC:n toiminnan keskiöön järjestelmän uskottavuuden ja markkina-aseman. Tätä tukevat valitut viisi strategista painopistealuetta. Esimerkiksi lisääntyneet kestävyyden vaatimukset tuovat mahdollisuuksia samalla, kun ne vaativat PEFC:ltä onnistunutta sertifiointityötä ja viestintää yhdistyksen omasta toiminnasta. Sääntelyn lisääntyminen voi avata PEFC:lle uusia käyttömahdollisuuksia ja näitä mahdollisuuksia tuleekin tarkastella käytössä olevien resurssien puitteissa. Metsätalouden ja arvoketjujen kestävyyden edistäjänä PEFC tulee jatkamaan rakentavaa yhteistyötä laajasti eri sidosryhmien kanssa.

PEFC Suomi jalkauttaa strategiansa käytäntöön vuosittaisten toimintasuunnitelmiensa avulla.

PEFC Suomen strategia 2023–2026 978.21 KB

PEFC Suomen jäseneksi?

PEFC Suomen jäseniksi voivat liittyä erilaiset metsien kestävyyden edistämisestä kiinnostuneet tahot. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa PEFC-metsäsertifiointiin ja sen edistämiseen. PEFC Suomen jäsenkunnassa on metsätalouden, teollisuuden- ja kaupanalan organisaatioita sekä metsien monikäyttöä painottavia järjestöjä.  

Yhdistyksen jäsenorganisaatiot

Kirkkohallitus
Koneyrittäjät ry
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry
MTK ry
Sahateollisuus ry
SLC rf
Suomen Latu ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Suunnistusliitto ry
Suomen 4H-liitto ry
Teollisuusliitto ry
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry

PEFC Suomen jäsenhakemuslomake 123.69 KB


Tilaa uutiskirjeemme