Sertifikaatin hakeminen

Alkuperän seurannan sertifikaattia voi hakea mikä tahansa puuraaka-ainetta jalostava tai markkinoiva yritys.

Sertifikaatin hakeminen

Alkuperän seurannan sertifikaattia voi hakea mikä tahansa puuraaka-ainetta jalostava tai markkinoiva yritys. Sertifiointiyritys myöntää sertifikaatin, kun se on tarkastanut, että toiminta täyttää PEFC:n asettamat vaatimukset.

Hankkiakseen sertifikaatin yrityksen tulee olla yhteydessä johonkin sertifiointipalveluita tarjoavista yrityksistä. PEFC-sertifiointipalveluita Suomessa tarjoavat yritykset löydät täältä.

Askelmat PEFC-alkuperäsertifiointiin: 

 1. Hakemisen käynnistäminen
   Yrityksen avainhenkilöt perehtyvät, mikä PEFC on ja miksi PEFC-sertifikaattia haetaan. Vastuu alkuperäsertifikaatin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu yritysjohdolle. 
 1. Sertifiointiin valmistautuminen
   Sertifioinnin edellyttämät asiat suunnitellaan ja toteutetaan yrityksessä. Ennen ulkoista auditointia toiminnot tarkastetaan sisäisesti.
 1. Ulkoinen auditointi ja sertifikaatin myöntäminen
   Yritys tekee sopimuksen valitsemansa sertifiointiyrityksen kanssa. Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin myöntämisestä ulkoisen auditoinnin tulosten perusteella. 
 1. Sertifikaatin ylläpito
   Puun alkuperän seurannan käytäntöjä ylläpidetään yrityksessä. Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista.

Tarjoaako yrityksenne esimerkiksi puunkorjuuta tai muita metsäpalveluita? Muistathan ilmoittautua metsäsertifiointiin!

PEFC-sertifioituihin metsiin palveluita, kuten puunkorjuuta, tarjoavien yritysten ja yrittäjien tulee ilmoittautua sertifiointiin. PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen velvoittaa toimimaan vaatimusten mukaisesti PEFC-sertifioiduissa metsissä. Metsäsertifiointiin tulee ilmoittautua myös silloin, kun yrityksellä on CoC-sertifikaatti, jos yritys tarjoaa metsäpalveluita. Ilmoittautua voit esim. KMY:n sivuilla, klikkaa otsikkoa!

Mikäli yrityksenne ei tarjoa mitään metsäpalveluita, metsäsertifiointiin ei tarvitse ilmoittautua. 

Alkuperän seuranta kattaa koko tuotantoketjun 

Alkuperänseurannalla todennetaan puumateriaalin kulkeutuminen tuotteisiin. Sertifioiduksi voidaan kirjata PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puutavara, ja muilta yrityksiltä hankittu puumateriaali, jos se on toimittajan alkuperän seurantajärjestelmän piirissä. Kirjatakseen materiaalin sertifioiduksi yrityksen tulee varmistaa mm. sertifikaatin voimassaolo, kattavuus ja sen piirissä olevat tuotteet. Sertifioitua puuraaka-ainetta tuotteen valmistuksessa ja markkinoinnissa voidaan seurata kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Yritys valitsee materiaalivirtoihinsa ja prosesseihinsa parhaiten sopivan menetelmän tai menetelmät. 

Alkuperäketjun hallinnan vaihtoehdot: 

 • Prosenttimenetelmässä sertifiointiosuus lasketaan PEFC-sertifioidun materiaalin ja muun puumateriaalien osuuksien perusteella. Myös muualta kuin sertifioiduista metsistä peräisin olevaa raaka-ainetta voidaan ottaa vastaan, kun on varmistettu, että se ei ole peräisin laittomista tai muista kiistanalaisista lähteistä. 
 • Puutavaran fyysisessä erottelussa sertifioiduista metsistä peräisin olevat puuraaka-aine-erät pidetään erillään muista puuraaka-aine-eristä.  
 • Hyvitysmenetelmässä hyvitystilille kertyneet PEFC-sertifioitujen ja muiden kontrolloitujen materiaalien määrät kohdistetaan PEFC-tuoteryhmän tuotteisiin 

Hanki lisätietoa alkuperän seurannan sertifikaatin hankkimisesta esitteestämme: 

Alkuperän seurannan sertifiointi - esite


Alkuperän seurannan maksuihin voit tutustua täällä:

CoC-sertifikaattien ja PEFC-tavaramerkkien maksut 2024 159.38 KB
PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta koskevat sopimusehdot 177.06 KB

Find Certified -palvelusta voit tarkistaa Suomessa ja muissa maissa myönnettyjen alkuperän seurannan PEFC-sertifikaattien voimassaolon ja kattavuuden.

Kenelle ja miten PEFC-tavaramerkistä kannattaa viestiä? Tällä videolla kerrotaan PEFC-tavaramerkin käytön mahdollisuuksiin.


Tilaa uutiskirjeemme