Kansallisen metsästandardin laadinta

Standardit ovat asiakirjoja, joihin on kirjattu yhdessä päätetyt vaatimukset tai suositukset.

Kansallisen metsästandardin laadinta

Kansainväliset PEFC-vaatimukset mukautetaan kansallisessa standardityössä kullekin maalle ominaisiin metsätalouden oloihin, oikeudellisiin ja hallinnollisiin puitteisiin, sosiokulttuuriseen ympäristöön ja muihin olennaisiin tekijöihin.

Kansainvälinen PEFC-standardi asettaa puitteet Suomessa noudatettaville metsien hoidon ja käytön vaatimuksille sekä ryhmäsertifioinnissa että omistajakohtaisessa sertifioinnissa. Suomessa kansallista PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry.

Metsänhoidon ja -käytön vaatimukset valmistellaan kansallisesti

Vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle tarkistetaan viiden vuoden välein kestävyydestä kiinnostuneiden tahojen välisenä yhteistyönä. PEFC-vaatimusten päivittämistyötä kutsutaan standardityöksi, ja työstä vastaavaa työryhmää standardityöryhmäksi. 

Standardityöryhmä tarkistaa vaatimusten sisällön 

Standardityö käynnistyy, kun PEFC Suomi kutsuu kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet tahot mukaan standardityöryhmään. Sen tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-vaatimusten sisältö, ja varmistaa, että standardit ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Vuonna 2022 käyttöön tulleet kansalliset metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimukset laatineeseen standardityöryhmään kuului asiantuntijoita laaja-alaisesti yli 60 organisaatiosta. 

Kaikilla, myös metsäalan ulkopuolisilla tahoilla on mahdollisuus osallistua standardin päivitysprosessiin.

Kansallisessa standardityössä huolehditaan PEFC-vaatimuksien ajantasaisuudesta. Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä myös uusin metsien hoitoa ja käyttöä koskeva tutkimustieto. Standardityöryhmä voi työnsä aikana täydentää jäsenistöään ja kuulla asiantuntijoita.  

Kaikilla mahdollisuus osallistua standardin laadintaan

Standardityöryhmä laatii PEFC-vaatimuksista luonnosversiot ja asettaa ne julkisesti kommentoitavaksi. Julkisten kommenttikierrosten aikana kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet henkilöt ja muut tahot myös standardityöryhmän ulkopuolelta voivat antaa palautetta vaatimusten sisällöstä tai standardin laadinnasta. Viimeisin, vuosina 2019–2022 toiminut standardityöryhmä käsitteli yli 900 kommentointikierrosten puitteissa standardin aihepiiristä saamaansa kommenttia. 

Kansalliselle työlle kansainvälinen hyväksyntä

Standardityöryhmä luovuttaa PEFC-vaatimusten lopullisen version PEFC Suomelle, joka toimittaa englanninkielisen käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin. Kansainvälisesti hyväksytty PEFC-standardi otetaan metsätaloudessa käyttöön noin vuoden siirtymäajan puitteissa. 

Tutustu alta, mitkä tahot kuuluivat vuoden 2019–2021 standardityöryhmään!

Standardityöryhmä 2019-2021 129.36 KB

Löydät täältä kaikki standardityöryhmän kokousten pöytäkirjat. 

Tilaa uutiskirjeemme