Mikä on PEFC?

Mikä on PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

PEFC on perustettu vuonna 1999, ja samana vuonna PEFC-sertifiointi jalkautui Suomeen. PEFC perustettiin vastaamaan erityisesti pien- ja perhemetsänomistajien metsäsertifioimisen tarpeita, sillä pienomistukseen soveltuvaa sertifiointijärjestelmää ei ollut saatavilla. Maailman metsistä noin 25 % ja Suomen metsistä 60 % on pien- ja perheomistuksessa. Suomessa PEFC-sertifioinnin piirissä on n. 200 000 metsätilaa.

PEFC on maailman laajin metsäsertifiointijärjestelmä. PEFC-sertifioitua metsää on maailmassa 280 miljoonaa hehtaaria, ja puun alkuperän seurannan sertifioinnin piirissä on yli 20 000 yritystä. Suomessa yli 90 % talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. PEFC:n päätoimisto sijaitsee Sveitsin Genevessä, ja kansalliset jäsenorganisaatiot ovat vastuussa sertifiointijärjestelmän ylläpitämisestä kukin omassa maassaan. Suomessa PEFC:n toiminnasta vastaa PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry.

Suomen PEFC-järjestelmä on kansainvälisen PEFC:n hyväksymä. Se edellyttää, että kansallisesti kehitetty järjestelmä täyttää sekä PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle, että kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n yleiset vaatimukset sertifioinnille.

PEFC-metsäsertifioinnilla edistetään kestävää metsätaloutta. Kestävällä metsätaloudella tarkoitetaan metsien hoitoa ja käyttöä tavalla, joka tukee niiden biologista monimuotoisuutta, tuottavuutta, uudistumiskykyä ja elinvoimaisuutta. Kestävä metsätalous lisäksi pyrkii edistämään metsiin liittyviä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimia paikallisesti sekä kansallisella ja globaalilla tasolla nyt ja tulevaisuudessa. 

Suomen metsistä yli 90 % on PEFC-sertifioitu. PEFC-sertifioitua metsää on suomessa n. 19,3 miljoonaa hehtaaria. 

PEFC ja kestävyyden globaalit tavoitteet



PEFC-metsäsertifiointi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat kokonaisuuden, jossa tasapainossa ovat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Yksi kestävän kehityksen tavoitteista koskee maanpäällistä elämää ja maaekosysteemien elinvoimaisuuden ylläpitämistä. Metsäsertifiointi on keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi metsissä, sillä se asettaa kestävyyttä edistäviä vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle.

PEFC on kansainvälisesti tunnistettu metsäsertifiointijärjestelmä. PEFC-sertifioinnin avulla suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alkuperä voidaan osoittaa luotettavasti kotimaan lisäksi myös muualla maailmassa. Suomelle metsäsertifioinnilla on suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joissa asiakasyritykset ja kuluttajat eivät tunne suomalaisen metsätalouden käytäntöjä.

Kestävää metsien käyttöä edistävät PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistat PEFC-tuotemerkistä. Jokaisella PEFC-puutavaraa valmistavalla ja sitä jatkojalostavalla yrityksellä on käytössään sertifioitu puun alkuperän PEFC-seurantajärjestelmä.

Tilaa uutiskirjeemme