Miksi liittyä PEFC-metsäsertifiointiin?

PEFC-sertifiointi edistää kestävää metsätaloutta.

Miksi liittyä PEFC-metsäsertifiointiin?

Sertifioinnin avulla metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvoja ylläpidetään samalla, kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi on metsänomistajalle keino kertoa toimintansa vastuullisuudesta sekä osoittaa puutaostaville yrityksille ja edelleen niiden asiakkaille ja kuluttajille luotettavasti puun alkuperä.

Kestävyyden eri ulottuvuudet ovat viime vuosina nousseet toiminnan keskiöön ennennäkemättömällä tavalla. Yhteiskunnalliset toimijat, kuten kuluttajat, yritykset ja päättäjät, ovat entistä tietoisempia kestävyyshaasteista, ja painottavat kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan enemmän kuin koskaan. On siis tärkeää, että suomalaisten metsätuotteiden alkuperä osoitetaan luotettavasti PEFC-metsäsertifioinnin avulla.

Puun sertifioitu alkuperä on laatutekijä, jota puunostajat arvostavat. Yritykset pyrkivät puunhankinnassaan siihen, että mahdollisimman suuri osuus hankittavasta puusta on sertifioitua, sillä tällöin yrityksen ei tarvitse hankkia puun alkuperästä muita selvityksiä.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin osallistuminen on metsänomistajalle vaivaton tapa tulla sertifioinnin piiriin. Sertifiointiin osallistumalla osoitat niin puunostajalle kuin muille metsien hoidosta kiinnostuneille, että metsiäsi hoidetaan kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistäen.  

Mitä PEFC-sertifiointiin kuuluminen tarkoittaa metsänomistajalla?

PEFC asettaa lakitasoa korkeampia vaatimuksia metsien hoidolle.

Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat mm. metsien monimuotoisuuden tukemiseksi, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

Mistä PEFC-vaatimuksien toteutumisesta metsänomistajan tulee huolehtia?

Kun metsänomistaja hankkii palveluita sertifiointiin sitoutuneilta metsäalan toimijoilta, nämä huolehtivat siitä, että metsissä toimitaan sertifiointivaatimusten mukaisesti. Metsänomistaja vastaa vaatimusten toteutumisesta omissa metsissään omatoimisesti tekemissään töissä.

PEFC täydentää lainsäädännössä asettuja vaatimuksia. Lakitason ylittäviä konkreettisia vaatimuksia metsissä ovat mm. elävien ja kuolleiden säästöpuiden jättäminen sekä vesistöjen ja avosoiden reunoille jätettävät suojakaistat, joissa tehdään vain poimintahakkuita. Sertifioinnin vaatimuksissa otetaan huomioon myös esimerkiksi työntekijöiden oikeudet, metsänomistajien koulutus ja neuvonta sekä nuorison metsätiedon lisääminen.

PEFC-sertifioidut tuotteet voit tunnistaa PEFC-merkistä. Merkin voit löytää puuta sisältävistä tuotteista; tutustu seuraavalla kauppareissulla esimerkiksi pahvisten, paperisten ja puisten tuotteiden ja pakkausten merkintöihin. Kaikkia PEFC-sertifioituja tuotteita ei ole kuitenkaan merkitty. Tuotteiden valmistajat ja kauppa voivat kertovat sertifioidusta alkuperästä myös esimerkiksi tuote-esitteissä ja verkkosivuillaan.Tilaa uutiskirjeemme