PEFC-koulutussivusto

Koulutussivusto on toteutettu varsinkin metsäalan opiskelijoiden ja oppilaitosten käyttöön, mutta sivusto on avoin ja maksuton myös kaikille muille sertifioinnista kiinnostuneille. Verkko-oppimismateriaalit ovat käytettävissä osoitteessa www.pefckoulutus.fi suomen- ja ruotsinkielisinä.

PEFC-koulutussivusto

Koulutussivustolla kerrotaan, kuinka metsäsertifiointijärjestelmä toimii, miten metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia toteutetaan käytännössä ja miten vaatimuksia valvotaan sekä miten puun alkuperää seurataan puuta jalostavassa teollisuudessa ja kaupan yrityksissä. 

Metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia tarkastellaan työlajikohtaisesti. Käy tutustumassa, mitkä sertifiointivaatimukset koskevat esimerkiksi kasvatus- ja uudistushakkuita tai maanmuokkausta!

Oppimisen tueksi sivustolla on testejä, tekstitettyjä videoita sekä ReadSpeaker-äänitoiminto, jonka avulla kaikki oppimateriaalit voi opiskella kuuntelemalla – vaikka ulkoillessa tai metsäkoneen ohjaimissa.

Koulutussivusto on toteutettu vuosien 2021–2023 aikana käynnissä olleessa Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi –hankkeessa. Hanketta on kehitetty yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, TTS Työtehoseuran, Yrkesakademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Karelia ammattikorkeakoulun, Lapin Ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fiTilaa uutiskirjeemme