Metsänomistaja - liity KMY:n alueelliseen ryhmäsertifiointiin

Metsänomistajalle metsäsertifiointi tarkoittaa konkreettista keinoa osoittaa toimintansa vastuullisuus.

Metsänomistaja - liity KMY:n alueelliseen ryhmäsertifiointiin

Sertifiointi on metsänomistajalle vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuva keino edistää kestäviä metsän- ja luonnonhoidon menetelmiä omissa metsissä. 

Metsäsertifiointi voidaan toteuttaa metsänomistajakohtaisena sertifiointina, ryhmäsertifiointina tai alueellisena ryhmäsertifiointina. Suomessa metsänomistajat voivat sertifioida metsäkiinteistöt osallistumalla alueelliseen ryhmäsertifiointiin, jossa sertifioinnin organisoinnista ja vaatimuksien toteutuksen seurannasta vastaa alueellisten ryhmäsertifikaattien haltija Kestävän Metsätalouden Yhdistys (KMY). Alueellisen ryhmäsertifioinnin piirissä on 74 % Suomen PEFC-sertifioidusta metsistä.

Metsänomistajakohtainen sertifiointi on UPM-Kymmene Oyj:llä yrityksen omilla metsillä ja Metsähallituksella, joka hoitaa valtion omistamia metsiä. Nämä sertifikaatit kattavat noin 26 % Suomen PEFC-sertifioiduista metsistä. Metsänomistajakohtainen sertifiointi aiheuttaa pienmetsänomistajille suuremmat kustannukset kuin alueelliseen tai muuhun ryhmäsertifiointiin osallistuminen.  

Suomessa metsänomistajat voivat sertifioida metsänsä osallistumalla alueelliseen ryhmäsertifiointiin.

Alueellinen ryhmäsertifiointi on siis metsäsertifioinnin toteutustapa, jossa määritetyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevat metsät voidaan sisällyttää ryhmäsertifikaatin piiriin.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin viisi periaatetta: 

- Vapaaehtoisuus: metsänomistajien ja metsän hoidosta vastaavien tahojen sekä muiden toimijoiden osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

- Avoimuus: osallistuminen on tarjolla kaikille metsänomistajille ja metsien hoidosta vastaaville tahoille riippumatta metsäomaisuuden pinta-alasta, metsänomistuksen muodosta ja tavoitteista tai metsänhoidon aktiivisuudesta. 

- Tehokkuus: kustannustehokas metsäsertifioinnin toteutustapa, joka edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä tehokkaasti yksittäisiä tiloja tai metsänomistajia laajemmilla alueilla. 

- Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen: hyödynnetään muissa yhteyksissä ja muiden toimesta kerättyjä tietoja. 

 - Yhteistyö: osallistujat, kuten metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, puun hankkijat ja metsissä toimivat yrittäjät toimivat yhdessä edistääkseen metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Sertifiointiin osallistuminen 

Metsänomistaja voi liittyä KMY:n alueelliseen ryhmäsertifiointiin;

  1. metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta
  2. metsänomistajaa edustavan organisaation, kuten metsä- ja sahateollisuusyritysten, tai metsäpalveluyritysten avustamana
  3. ilmoittautumalla suoraan sertifikaatin haltijalle, eli Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:lle.

Mikäli metsänomistaja haluaa jättäytyä pois sertifioinnin piiristä, siitä tulee tehdä ilmoitus taholle, jolle ilmoitus sertifiointiin osallistumisesta on tehty.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin malli mahdollistaa sertifiointiin osallistumisen metsänomistajille ja metsien hoidosta vastaaville tahoille riippumatta metsäomaisuuden pinta-alasta, metsänomistuksen muodosta ja tavoitteista tai metsänhoidon aktiivisuudesta. Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoinen, vaivaton ja tehokas keino sertifioida metsänsä.  Sertifiointiin osallistuminen edellyttää metsien hoidon ja käytön vaatimusten noudattamista.Tilaa uutiskirjeemme