Svenska

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification systems) är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk över hela världen. Cirka tio procent av världens skogar är certifierade, och det finns totalt cirka 280 miljoner hektar PEFC-certifierade skogar i världen.

PEFC ställer många krav på skogsskötsel, vilka du kan läsa om i standarderna. Du hittar de finska PEFC-standarderna på denna sida. PEFC främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Med PEFC:s ursprungsövervakningssystem (Chain of Custody, CoC) säkerställer ett företag som upphandlar virke, tillverkar produkter eller marknadsför virkets ursprung och att virke från certifierade skogar har använts till produkten.

För att få certifikatet måste en oberoende organisation garantera att skogsskötsel och träspårbarhet är i enlighet med PEFCs internationella standarder. Oberoende innebär att kontrollorganisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan eller till certifieringssystemet eller de som stödjer det. Certifieringsföretaget, av myndigheterna bedömt som oberoende och tillräckligt kompetent, övervakar att standarder följs i certifieringen.

PEFC-certifiering kan identifieras med PEFC-logotypen eller märkningen på produkten, produktförpackningen eller annan dokumentation kopplad till produkten. Företaget som tillverkar produkterna får tillstånd att använda PEFCs logotyp och märka när företagets verksamhet är certifierad. 

Ta kontakt här.

Titta på vår broschyr om PEFC-certifiering!

Skogscertifiering - Ett starkt tecken på ansvarPEFC-standarder på svenska

Krav på genomförandet av gruppcertifiering (PEFC FI 1001:2022)

Sparbarhet av Skogs och tradbaserade produkter (PEFC ST 2002:2020)

Användning av PEFC:s varumärke - krav (PEFC ST 2001:2020)

Användning av PEFC:s varumärke - krav (PEFC ST 2001:2020)

PEFC-tavaramerkkisäännöt – vaatimukset (PEFC ST 2001:2020)


Tilaa uutiskirjeemme