Yrittäjärekisteri

PEFC-yrittäjärekisteristä saat selville, onko yritys tai yrittäjä kirjattu PEFC-sertifiointiin osallistuvaksi.

Siirry PEFC-yrittäjärekisteriin tästä

  • Kun syötät hakukenttään yrityksen tunnisteen, saat selville, onko yritys/yrittäjä kirjattu PEFC-sertifiointiin osallistuvaksi.
  • Tietohaku kannattaa ensisijaisesti tehdä yrityksen/yrittäjän y-tunnusta käyttäen. Mutta haun voi tehdä myös yrityksen/yrittäjän nimellä. Haun päätteeksi voit tulostaa tiedot.
  • Haun voi tehdä myös y-tunnuksen tai nimen osaa käyttäen. Jos hakuehto sopii usean eri yrittäjän/yrityksen tietoihin, niin haun tuloksena näytölle tulostuu pyyntö täsmentää y-tunnusta tai yrityksen nimeä ja tehdä haku sen jälkeen uudestaan.

Yritysten ja yrittäjien ilmoittautuminen PEFC-sertifiointiin

PEFC-metsiin palveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien tulee ilmoittautua PEFC-sertifiointiin. Ilmoittautuminen kattaa koko maan, joten ilmoittautunut yritys/yrittäjä voi tarjota palveluitaan PEFC-metsiin missä päin maata tahansa.

Ilmoittautumiselle on kaksi tapaa. Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat tietojen ilmoittajiksi hyväksyttyjen metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta tai ilmoittautumalla alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle. Yritysten ja yrittäjien ilmoittautumisen PEFC-sertifiointiin voit tarkistaa alla olevalla työkalulla.

Yrityksen ja yrittäjän tunnisteena on

  • suomalaisia yrityksiä/yrittäjiä koskien Patentti- ja rekisterihallituksen tai Verohallinnon myöntämä y-tunnus, https://www.ytj.fi
  • virolaisia yrityksiä/yrittäjiä koskien Viron ”Centre of Registers and Information Systems” -järjestelmän yritystunniste/koodi, https://ariregister.rik.ee (myös englanniksi)

Muiden kuin suomalaisten ja virolaisten yritysten/yrittäjien PEFC-ilmoittautumista koskien pyydetään ottamaan yhteys PEFC Suomen toimistoon.

PEFC Suomen ylläpitämässä järjestelmässä ilmoittautumistietojen toimittajia ovat:

Group 12 Created with Sketch.