Projektisertifiointi

Rakennushankkeiden ympärillä käydään yhä enemmän keskustelua kestävää kehitystä edistävistä käytännöistä ja rakentamisen vaikutuksista ympäristöön. Tieto materiaalien alkuperästä on osa rakennushankkeen vastuullista toteutusta. PEFC-sertifioinnilla varmistetaan, että puutavara on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja on laillista. Puumateriaalin kulku läpi jalostusketjun kestävästi hoidetuista metsistä tuotteiksi tunnetaan.

PEFC-projektisertifiointi on yksi CoC-sertifioinnin toteutustapa, jonka avulla voidaan sertifioida yksittäinen rakennusprojekti. Projektisertifioinnilla rakennuskohteeseen käytetyn puun alkuperä voidaan varmistaa, vaikka hankkeen toteutuksessa olisi mukana myös yrityksiä, joilla ei ole omaa PEFC:n puun alkuperän seurannan järjestelmää.

Tutustu Pohjoismaiden ensimmäiseen PEFC-projektisertifiointikohteeseen

Vahva viesti vastuullisuudesta

PEFC-sertifioidun puun käyttäminen osoittaa, että projektin toteuttajat ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävän metsänhoidon edistämiseen. Puurakentamisen lisääntyessä ja markkinoiden muuttuessa yhä ympäristötietoisemmiksi, puun vastuullisen alkuperän osoittamisen tärkeys korostuu. Projektisertifiointi on osa yrityksen riskien hallintaa ja tehokasta ympäristöviestintää, sillä kohteeseen käytetyn puun vastuullinen alkuperä on riippumattoman tahon varmistama.

PEFC-sertifikaatti on yritykselle luonteva keino viestiä asiakkaille ja muille sidosryhmille puun vastuullisesta alkuperästä ja edistää metsien säilymistä elinvoimaisina tuleville sukupolville. Suomessa noin 90 % metsistä on PEFC-sertifioitu, joten kotimaista kestävästi hoidettujen metsien puutavaraa on kattavasti tarjolla rakentajien käyttöön.

Puutavaran laillisuuden varmistaminen

Euroopan unioni torjuu laittoman puutavaran ja puutuotteiden kauppaa maaliskuussa 2013 voimaan astuneella puutavara-asetuksella (EUTR). PEFC-sertifioinnilla yritys voi varmistaa, että puun laillista alkuperää koskevat EUTR:n vaatimukset täyttyvät.

Mikäli haluat lisätietoja projektisertifioinnista tai sinulla on tiedossa sopiva projekti, ole yhteydessä: office (at) pefc.fi tai 044 237 9693.

 

Group 12 Created with Sketch.