PEFC-tavaramerkit

PEFC-tavaramerkkien hakeminen

Suomessa PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi. Käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada puutavaraa hankkivat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset, joilla on sertifiointiyrityksen myöntämä puun alkuperän seurannan sertifikaatti. Tavaramerkkien käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille, jotka eivät ole suoraan osana puutuotteiden tuotantoketjua. Muun muassa metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot tai PEFC-tuotteita myyvät kaupat voivat omassa viestinnässään kertoa PEFC-merkillä kestävän metsätalouden edistämisestä.

Hae PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta: Täytä lomake. 

Apply for the right to use PEFC trademarks: Fill out the form.

PEFC-merkin käyttäjän tulee noudattaa merkin käyttöä koskevia sääntöjä. PEFC ST 2002:2020 –standardin käyttöönoton myötä kaikilta alkuperäketjun seurannan (chain of custody, CoC) sertifikaattien haltijoilta edellytetään PEFC-tavaramerkkejä koskevaa sopimusta. Tavaramerkkien käyttö on kuitenkin jatkossakin vapaaehtoista. Lisätietoa uudesta CoC-standardisarjasta löytyy täältä.  PEFC ST 2002:2020-standardin mukainen PEFC-merkkityökalu löytyy täältä. 

Käyttäjäryhmät 

PEFC-tavaramerkkejä myönnettäessä yksilöidään, mihin seuraavista käyttäjäryhmistä tavaramerkkien käyttöoikeuden hakija kuuluu: 

  • Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat (Käyttäjäryhmä B) 

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product‐käyttö). Metsäsertifikaattien haltijoille ja metsänomistajille on-product-käyttö koskee PEFC-sertifioitua metsää, mutta PEFC-merkin käyttö sieltä korjatun puun yhteydessä edellyttää alkuperän seurannan sertifikaatin hankkimista. 

  • Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat (Käyttäjäryhmä C) 

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä alkuperän seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on‐product -käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product-käyttö) 

  • Muut organisaatiot (Käyttäjäryhmä D) 

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin.

Huom! Jälleenmyyjät voivat myös viestiä PEFC-sertifioiduista lopputuotteista suoraan kuluttajille esimerkiksi hyllypuhujissa, tarjousilmoituksissa, tuoteluetteloissa tai verkkosivuilla sertifioidun tuotteen yhteydessä.
Tämä edellyttää, että tuotteita ei ole muokattu, vaihdettu eri pakkauksiin tai sekoitettu muihin tuotteisiin ja jälleenmyyjällä tulee olla D-käyttäjäryhmäoikeus.

PEFC-tavaramerkkien käyttö 

On-product-käyttö tarkoittaa PEFC-tavaramerkkien käyttöä kaikissa sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien, ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-tavaramerkkien käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä. 

Off-product-käyttö tarkoittaa PEFC‐tavaramerkkien käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa PEFC-tuotteeseen tai tuote-erään, eikä PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää voimassa olevaa PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta. PEFC-merkin off-product-käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea kestävää metsänhoitoa. PEFC-merkin off-product-käyttökohteita voivat olla esimerkiksi: yrityksen vuosi- ja ympäristöraportti, infomateriaalit (esim. myymälässä), jotka eivät viittaa PEFC-tuotteisiin tai -tuote-eriin sekä yrityksen internet-sivut.

Taulukko 1: Yhteenveto PEFC-tavaramerkkien käytöstä 
     
PEFC-tavaramerkkien käyttäjäryhmät  On-product -käyttö  Off-product käyttö 
Käyttäjäryhmä A: Kansalliset hallintoelimet ja PEFC:n valtuuttamat toimielimet  Ei  Kyllä 
Käyttäjäryhmä B: Metsäsertifikaatin haltijat  Ei  Kyllä 
Käyttäjäryhmä C: Puun alkuperäketjusertifikaatin haltijat​  Kyllä  Kyllä 
Käyttäjäryhmä D: Kestävää metsätaloutta edistävät organisaatiot  Ei  Kyllä 
     
Huomaa 1: Metsäsertifikaattien haltijat käyttäjäryhmässä B, joilla on myös alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti, kuuluvat käyttäjäryhmään C ja voivat käyttää tavaramerkkejä tuotteissa (on-product). 

 

Graafiset vaatimukset PEFC-lipukkeille  

Nämä ohjeet koskevat PEFC ST 2001:2020-standardin mukaista PEFC-tavaramerkkien käyttöä. PEFC-lipukkeen sisältämä käyttöoikeusnumero kertoo, mille toimijalle käyttöoikeus kuuluu. Lisäksi PEFC-lipukkeessa voi olla elementtejä kertomassa tuotteesta, valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta ja PEFC-sertifioinnista. Käyttöoikeuden haltija päättää näiden valinnaisten elementtien käytöstä.

PEFC-lipukkeen tulee sisältää seuraavat osat: 

A) PEFC-logo: PEFC-logo koostuu kahdesta puusta, joita ympäröi nuoli ja ”PEFC” -kirjaimet sen alla.

B) PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeusnumero: PEFC-tavaramerkkejä käyttävän organisaation tunnistamiseksi PEFC-logoa on käytettävä yhdessä organisaation PEFC-käyttöoikeusnumeron kanssa. 

Huom. PEFC-lipukkeista poistuu TM-merkintä PEFC ST 2001:2020-standardin puitteissa.  

Edellä mainittujen osien lisäksi PEFC-lipukkeeseen voidaan sisällyttää seuravia valinnaisia elementtejä: 

C) Lipukkeen nimi: lipukkeen nimi kertoo logon merkityksen. 

PEFC-lipukkeiden viralliset nimet ovat englanniksi. Käännökset saadaan PEFC Label Generator -ohjelmasta. 8.1.3.3 PEFC-lipukkeessa lipukkeen nimi voi olla eri kielellä. PEFC Label Generator -ohjelma tarjoaa eri vaihtoehtoja.  

D) Lipukkeen viesti: lipukkeen viesti kertoo logon merkityksen. 

Viralliset PEFC-lipukkeiden viestit ovat englanniksi. Lipukeviestien viralliset käännökset muille kielille saadaan PEFC Label Generator -ohjelmasta. PEFC-lipuke voi sisältää lipukkeen viestin eri kielillä. PEFC Label Generator -ohjelma tarjoaa eri vaihtoehtoja.  

E) PEFC-verkkosivusto 

PEFC Councilin verkkosivusto www.pefc.org voidaan korvata PEFC:n valtuuttaman tahon verkkosivustolla.  

F) PEFC-lipukkeen kehys 

Kehystä käytettäessä kehyksen on aina noudatettava lipukkeen eri osien mittasuhteita ja mittoja. 

Kenelle ja miten PEFC-tavaramerkistä kannattaa viestiä? Videolla pääset lyhyesti tutustumaan PEFC-tavaramerkin käytön mahdollisuuksiin. Voit tutustua diaesitykseen myös tästä. 

PEFC-merkkityökalulla luot vaivattomasti käyttöösi PEFC-lipukkeita. Lipukkeita on mahdollisuus mm. valmistaa eri kieliversioina ja värivaihtoehtoina.

Lue lisää PEFC-tavaramerkkien vaatimuksista:  

PEFC Trademarks Rules – Requirements (PEFC ST 2001:2020) -standardi (kaksikielinen englanti-suomi -versio) 

Alkuperän seurannan & tavaramerkkien käyttöoikeuksien vuosimaksut 2023

Menettely PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeuksien myöntämisestä Suomessa

Procedure of Issuance of PEFC trademarks usage licenses in Finland

Group 12 Created with Sketch.