PEFC-merkki

PEFC-merkin hakeminen

Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada puutavaraa hankkivat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset, joilla on sertifiointiyrityksen myöntämä puun alkuperän seurannan sertifikaatti. Merkin käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille, jotka eivät ole suoraan osana puutuotteiden tuotantoketjua. Muun muassa metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot tai PEFC-tuotteita myyvät kaupat voivat omassa viestinnässään kertoa PEFC-merkillä kestävän metsätalouden edistämisestä.

Hakemuslomake on saatavissa täältä.

PEFC-lipukkeen sisältämät tiedot

PEFC-lipukkeen sisältämä käyttöoikeusnumero kertoo, mille toimijalle käyttöoikeus kuuluu. Lisäksi PEFC-lipukkeessa voi olla elementtejä kertomassa tuotteesta, valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta ja PEFC-sertifioinnista. Käyttöoikeuden haltija päättää näiden valinnaisten elementtien käytöstä.

merkkiPEFC-lipukkeen tulee sisältää seuraavat osat:

  1. PEFC-merkki, joka koostuu kahdesta ympyrän sisällä olevasta puusta ja kirjaimista ”PEFC”.
  2. ™-merkin osoittamassa tekijänoikeuksien suojaavan PEFC-merkkiä.
  3. Kirjain- ja numerosarja, joka yksilöi PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan. (Numerosarjan alkuosa kertoo maan, missä käyttöoikeus on myönnetty. Suomessa myönnettyjen käyttöoikeuksien alkuosa on 02.)

Edellä mainittujen osien lisäksi PEFC-lipukkeeseen voidaan sisällyttää seuravia valinnaisia elementtejä:

  1. PEFC-sertifioidun raaka-aineen osuus. PEFC-merkkiä voidaan käyttää tuotteissa vain, jos alkuperän seuranta on osoittanut PEFC-sertifioidun raaka-aineen osuudeksi vähintään 70 %.
  2. Lipukkeen nimi on joko PEFC-sertifioitu tai PEFC-kierrätetty.
  3. PEFC-väittämät. PEFC-merkityn tuotteen raaka-aineesta (on-product) ja PEFC-sertifioinnista (off-product) kertovat PEFC-väittämät löydät suomeksi ja englanniksi täältä. Väittämät ovat saatavilla myös muina kielivaihtoehtoina.
  4. Kotisivun osoite. Suomessa joko www.pefc.fi tai www.pefc.org.

Myös PEFC-lipukkeen ympäröivä kehys on valinnainen elementti.

Lisätietoja  PEFC-merkin käytöstä, värivaihtoehdoista ja vaihtoehtoisten tekstien tuottamisesta löytyy täältä. PEFC-merkin käyttäjän tulee noudattaa merkin käyttöä koskevia sääntöjä.

PEFC-merkin käyttö

On-product -käyttö tarkoittaa PEFC-merkin käyttöä kaikissa sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien, ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-merkin käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä.

Off-product -käyttö tarkoittaa PEFC‐merkin käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa PEFC-tuotteeseen tai  tuote-erään, eikä PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää voimassa olevaa PEFC-merkin käyttöoikeutta. PEFC-merkin off-product -käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea kestävää metsänhoitoa. PEFC-merkin off-product -käyttökohteita voivat olla esimerkiksi: yrityksen vuosi- ja ympäristöraportti, info-materiaalit (esim. myymälässä), jotka eivät viittaa PEFC-tuotteisiin tai -tuote-eriin sekä yrityksen internet-sivut.


Käyttäjäryhmät

PEFC-merkkiä myönnettäessä yksilöidään, mihin seuraavista käyttäjäryhmistä merkin käyttöoikeuden hakija kuuluu:

  • Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat (Käyttäjäryhmä B)

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö). Metsäsertifikaattien haltijoille ja metsänomistajille on-product -käyttö koskee PEFC-sertifioitua metsää, mutta PEFC-merkin käyttö sieltä korjatun puun yhteydessä edellyttää alkuperän seurannan sertifikaatin hankkimista.

  • Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat (Käyttäjäryhmä C)

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä alkuperän seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on‐product -käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö)

  • Muut organisaatiot (Käyttäjäryhmä D)

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin.

Group 12 Created with Sketch.