Standardityö

Standardit metsänhoidolle määritellään joka viides vuosi

Kaikkien metsäsertifioinnissa mukana olevien tahojen on noudatettava PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia kestävälle metsänhoidolle. Näiden lisäksi kukin jäsenmaa laatii kansalliset kriteerit, joita noudatetaan rinnakkain kansainvälisten kriteerien kanssa. Metsänhoidon vaatimukset päivitetään viiden vuoden välein yhteistyössä metsien kestävyydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

PEFC:n kansainvälisten standardien päivitystyö on parhaillaan käynnissä

Vuosien 2016-2018 aikana päivitetään standardit kestävälle metsänhoidolle, metsäsertifioinnin toteutukselle ja metsänhoidon vaatimusten kansalliselle asettamiselle sekä metsäsertifiointijärjestelmien kansainväliselle arvioinnille ja hyväksymiselle.

Suomesta työryhmiin osallistuu edustajia metsänomistajien ja metsäteollisuuden organisaatioista sekä Saamelaiskäräjiltä. Standardityön edistymisestä kertovan uutiskirjeen voi tilata englanniksi tästä. Myös puun alkuperän seurantaa koskevat kansainväliset standardit päivitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Kansalliset, Suomea koskevat, standardit päivitetään seuraavan kerran vuonna 2019. Parhaillaan käytössä olevat metsänhoidon tarkistetut PEFC FI 2014 -kriteerit sekä metsänomistajakohtaisen sertifioinnin, ryhmäsertifioinnin ja alueellisen ryhmäsertifoinnin vaatimukset otettiin käyttöön vuonna 2016.