Standardityö

Standardit metsänhoidolle määritellään joka viides vuosi

Kaikkien metsäsertifioinnissa mukana olevien tahojen on noudatettava PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia kestävälle metsänhoidolle. Näiden lisäksi kukin jäsenmaa laatii kansalliset kriteerit, joita noudatetaan rinnakkain kansainvälisten kriteerien kanssa. Metsänhoidon vaatimukset päivitetään viiden vuoden välein yhteistyössä metsien kestävyydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

PEFC:n kansainväliset standardit hyväksyttiin yleiskokouksessa 2018

Vuosien 2016-2018 aikana päivitettiin standardit kestävälle metsänhoidolle, metsäsertifioinnin toteutukselle ja metsänhoidon vaatimusten kansalliselle asettamiselle sekä metsäsertifiointijärjestelmien kansainväliselle arvioinnille ja hyväksymiselle.

Suomesta työryhmiin osallistui edustajia metsänomistajien ja metsäteollisuuden organisaatioista sekä Saamelaiskäräjiltä. Myös puun alkuperän seurantaa koskevat kansainväliset standardit päivitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Kansalliset, Suomea koskevat, standardit päivitetään seuraavan kerran vuonna 2019. Parhaillaan käytössä olevat metsänhoidon tarkistetut PEFC FI 2014 -kriteerit sekä metsänomistajakohtaisen sertifioinnin, ryhmäsertifioinnin ja alueellisen ryhmäsertifoinnin vaatimukset otettiin käyttöön vuonna 2016.

Suomen kriteerityö käynnistyy keväällä 2019

Loppuvuodesta 2018 hyväksyttyjen kansainvälisten standardien pohjalta Suomessa käynnistyy metsästandardien päivitystyö vuonna 2019. Päivitystyöhön kutsutaan osallistumaan kaikki metsien kestävyydestä kiinnostuneet tahot.

Group 12 Created with Sketch.