Virossa käynnissä PEFC-standardin päivitys

17.2.2021

Yli miljoona hehtaaria Viron metsistä on PEFC-sertifioitu, mikä vastaa 45 % maan kaikista metsistä.  

Viro on yksi Euroopan metsäisimmistä maista, sillä yli puolet sen pinta-alasta on metsän peitossa. Reilu kolmannes metsistä on yksityisten metsänomistajien omistuksessa. Näiden 97 000 yksityisen metsänomistajan omistama keskimääräinen metsäpinta-ala on noin 5 hehtaaria. Valtio omistaa talousmetsistä noin 60 %, eli 1,3 miljoonaa hehtaaria. PEFC tarjoaakin mahdollisuuden ryhmäsertifiointiin, jotta myös pienmetsänomistajien on mahdollista osoittaa, että metsää hoidetaan vastuullisella ja kestävällä tavalla.

Virossa on käynnissä kansallisten PEFC:n standardien päivitysprosessi. Standardien päivityksessä on mukana sidosryhmiä metsänomistajista, yrityksistä, metsäteollisuudesta, metsäalan ammattiliittoista, yliopistoista aina paikallishallintoon sekä kansalaisjärjestöihin asti. Mukana on mm.  Tornator Eesti As, HD Forest, pellettien valmistaja Graanul Invest AS, Tarton yliopisto ja metsäopiskelijoiden yhdistys. Metsänhoidon vaatimuksia käsittelevässä standardiryhmässä on 27 jäsentä ja osallistumisaste on korkea. ”Olemme pitäneet etäkokouksia Covid-tilanteen takia. Keskustelut olivat erittäin rakentavia”, kertoo PEFC-organisaation toiminnanjohtaja Eve Rebane

”Viron PEFC-vaatimusten tarkistusprosessi alkoi marraskuussa 2019 ja se on edelleen käynnissä. PEFC Internationalin hyväksymä määräaika työn valmistumiselle on toukokuu 2022. Prosessi on ollut aikaa vievämpi kuin mitä ennalta arvioimme. Julkinen kuuleminen järjestetään keväällä 2021,” Eve Rebane sanoo ja kuvailee standardien päivitystyötä näin: 

 ”Olen positiivisesti yllättynyt siitä, että prosessiin osallistuvat kaikkein tärkeimmät sidosryhmät. Työryhmän jäsenet eri aloilta ovat erittäin aktiivisia ja rakentavia keskusteluissa. Jäsenet arvostavat muiden taustaa, tietoa ja kokemuksia. Näen paljon kiinnostusta osallistua standardikehitykseen ja räätälöidä se virolaisiin oloihin. Arvostan sitä, että työryhmän jäsenet jakavat kokemuksiaan ja pyrkivät pääsemään yksimielisyyteen heti alusta alkaen. Uskon, että saamme tasapainoisen standardin, joka täyttää PEFC:n kansainväliset vaatimukset.” 

Kaaviot: Estonian Timber

Group 12 Created with Sketch.