VIETNAMISSA MYÖNNETTY ENSIMMÄINEN PEFC-METSÄSERTIFIKAATTI

Vietnamin ensimmäinen PEFC-metsäsertifikaatti

15.10.2020

Vietnamissa on myönnetty ensimmäinen PEFC-metsäsertifikaatti Thua Thien Hue osuuskunta-allianssille elokuussa 2020. Metsäalan kokonaispinta-ala on 851 hehtaaria. Mukana on 122 kotitaloutta. Vietnamilaisilla metsänomistajilla ei ole käytännössä yksin mahdollisuuksia sertifiointiin, mutta osuuskunnan kautta kustannukset saadaan jaettua. Vietnamissa pienviljelijöiden mahdollisuuksia liittyä metsäsertifiointiin on ollut edistämässä Elintarvike- ja metsätalouskeskus (FFD) yhdessä Metsänhoitoyhdistys Savotan kanssa. 

Vietnamin metsäsertifiointiohjelma hyväksyttiin loppuvuodesta 2019 ja täytäntöönpanolainsäädäntö vuoden 2020 alussa. Uuden kansallisen lainsäädännön ansiosta sertifiointi on nyt mahdollista myös osuuskuntien kaltaisille ryhmille ja niiden liittoumille. Tavoitteeksi asetettiin 16 miljoonan hehtaarin metsämaan perustaminen, hoitaminen, suojeleminen ja kestävä käyttö jo vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 3 miljoonan hehtaarin sertifiointi vuoteen 2030 mennessä. Uuden lainsäädännön odotetaan antavan pienille omistajille paremmat mahdollisuudet metsien sertifiointiin ryhmäsertifiointimenettelyn avulla. 

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun tuottajien osuuskunta omistaa sertifikaattinsa. FFD panosti tähän Vietnamissa seitsemän vuotta ja sekä tutkimus että hankkeen evaluaatio painottavat, että ilman tällaista koulutusta sertifikaatit ovat pientuottajien ulottumattomissa”, kertoo ohjelmajohtaja Tiina Huvio Food and Forest Development Finlandista. 

FFD:n hanke ” Smallholder thriving for forest certification” on osa AgriCord-allianssin Farmers Fighting Poverty (FFP) -ohjelmaaFFD-Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni sekä Suomen ja Alankomaiden ulkoministeriöt. Hanketta toteuttaa Elintarvike- ja metsätalouskeskus (FFD) yhdessä Metsänhoitoyhdistys Savotan kanssa.  

Lue aiheesta lisää Pellervo osuustoimintakeskuksen sivuilta 

Tekstin alkuperäisversio: Kaijaleena Runsten/MT 

Group 12 Created with Sketch.