Kestävä kehitys

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta

PEFC edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.

PEFC toimii YK:n Agenda 21 -toimintaohjelman periaatteiden sekä ILO:n (International Labour Organisation), ISO:n (International Organisation for Standardisation) ja IAF:n (International Accreditation Forum) määrittämien käytäntöjen mukaisesti.

Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville

Kestävyyden kolmijakoon pohjautuvat myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka astuivat voimaan alkuvuodesta 2016. Universaalien tavoitteiden tarkoitus on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Tavoitteita on yhteensä 17, joista kaikki tukevat toisiaan – yksi ei voi toteutua ilman toista. Metsien kestävyyttä käsitellään erityisesti tavoitteessa SDG15 – maanpäällinen elämä.

PEFC:n visio maailmasta, jossa ihmiset hoitavat metsiään kestävällä tavalla, tukee myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Metsät tarjoavat toimeentuloa (SDG1), ruokaturvaa (SDG2), raaka-aineita kestävään energiantuotantoon (SDG7) ja mahdollisuuksia vastuullisten valintojen tekemiseen (SDG12). Metsien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnalle (SDG13) ja veden kiertokululle (SDG6) on yleisesti tunnustettu. Puu on uusiutuva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, mikä edistää kaupunkiympäristöjen ja rakennusten kestävyyttä (SDG11).

Metsien kestävä hoito tukee myös muiden tavoitteiden toteutumista. Metsät tarjoavat toimeentuloa syrjäisillä alueilla ja synnyttävät pienyrityksiä (SDG8), joiden monien johdossa ovat naiset (SDG5). Yrityksistä saatava toimeentulo parantaa elinoloja, mukaan lukien työntekijöiden lasten koulutus (SDG4). Metsät myös edistävät terveyttä ja hyvinvointia – lisäksi ne tuottavat tarvitsemiamme lääkkeitä (SDG3). PEFC-ryhmäsertifiointi tukee tehokasta ja osallistavaa hallintoa (SDG16).  PEFC-verkosto perustuu maailmanlaajuiselle yhteistyölle sekä mahdollistaa tietotaidon, asiantuntijuuden, taloudellisten resurssien ja teknologioiden jakamisen  (SDG17).

SDGtKestävyyttä ympäri maailman

Jäsenmaidensa lisäksi PEFC tukee maita, joissa ei vielä ole käytössä kansallista metsäsertifiointijärjestelmää. Näissä maissa PEFC edistää kestävää metsänhoitoa mm. erilaisten hankkeiden kautta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

”Parhaillaan PEFC tukee useita maita kansallisen metsäsertifiointijärjestelmän kehittämisessä. Tällä hetkellä maita, joissa kehitysprosessi on edennyt jo pitkälle, ovat Kamerun, Makedonia, Unkari, Intia, Korea, Thaimaa ja Vietnam. PEFC ei ole tarkoitettu vain suurille tuottajille, vaan myös pienmetsänomistajille on taattava pääsy sertifioinnin piiriin, erityisesti kehittyvissä maissa”, summaa Sarah Price PEFC Internationalin kehityspäällikkö.

Kuuntele Pricen koko haastattelu PEFC:n kansainvälisistä hankkeista alta: