Vastuullisuus

Metsien merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmastomme säätelyssä, ja lisäksi ne tietenkin tuottavat tarvitsemamme puutavaran ja paperin sekä tarjoavat mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen. Maailmassa yli puolentoista miljardin ihmisen toimeentulo riippuu metsästä. Siksi laittomien hakkuiden estäminen ja maailman metsien kestävä hoitaminen on tärkeää. Meistä jokainen voi vaikuttaa metsien tulevaisuuteen omilla päätöksillään.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti.

PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle sisältävät:

• ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelun
• luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen
• kiellon luonnonmetsien muuttamisesta plantaaseiksi
• vaarallisten kemikaalien käytön kieltämisen
• geenimuuntelun kieltämisen metsänhoidossa
• työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen
• paikallisen työvoiman huomioon ottamisen
• ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeisten yleissopimusten noudattamisen
• vuorovaikutuksen paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
• perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittamisen