Vastuullisuus vahvassa roolissa kaupan alalla

16.2.2017

Liikenne rullaa tasaisesti pitkin Mannerheimintietä ­– ajoneuvojen joukossa kulkee muun muassa tavarankuljetuksia moniin keskustan liikkeisiin. Kerroksia ylempänä sijaitseva Suomen Tukkukauppiaiden Liitto (STL) tarjoaa myös kuvaannollisen näköalapaikan koko kaupan alaan, sillä tukkukauppa ennakoi myös vähittäiskaupan kehitystä. STL kehittää tukkukaupan toimintaedellytyksiä ja tarjoaa jäsenilleen asiantuntijapalveluita esimerkiksi kuluttaja- ja ympäristöasioissa.

STL:n toimitusjohtaja Lauri Pyökäri nostaa alan ajankohtaisiksi teemoiksi vastuullisuuden ja alkuperäketjujen läpinäkyvyyden. Pyökäri tietää mistä puhuu, sillä valtakunnallisen STL:n jäsenorganisaatiot edustavat laajasti tukku-, tuonti- ja tavaratalokaupan alaa. Yhdistyksen 13 jäsenjärjestöön kuuluu yhteensä noin 500 jäsenyritystä käyttö- ja kulutustavarakaupan kentältä.

”Puuta hyödynnetään kaikilla aloilla”

Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri (vas.) ja kuluttaja-, turvallisuus- ja ympäristöasioista vastaava Harri Fagerlund (oik.) arvelevat puun käytön monipuolistuvan edelleen tulevaisuudessa, jolloin tarve luotettaville alkuperän seurannan järjestelmille kasvaa.

STL:n jäsenorganisaatiot edustavat muun muassa tekstiili-, elektroniikka- ja rautakaupan alaa. Kuluttaja-, turvallisuus- ja ympäristöasioista STL:ssä vastaava Harri Fagerlund selventää, että moninaisesta joukosta huolimatta, puun vastuullinen alkuperä koskettaa näistä kaikkia, esimerkiksi pakkausten muodossa. ”Puun alkuperän jäljitettävyys on yksinkertaisesti tärkeää jo tuotevastuunkin kannalta. Seurannan merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään uusien puuta hyödyntävien innovaatioiden myötä, esimerkiksi tekstiileissä”, arvioi Fagerlund.

”Vastuullisuudella on oltava sisältöä, verkossa viherpesusta jää kiinni”, havainnollistaa
Pyökäri avoimuuden tärkeyttä. Kaupan digitalisoituminen vaikuttaa tiedon läpinäkyvyyteen ja ostokäyttäytymiseen, sillä asiakkailla on jatkuvasti pääsy sähköiseen tietoon.

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto on PEFC Suomen uusin jäsen

STL liittyi PEFC Suomen jäseneksi vuoden 2017 alussa. ”Vastuullisuuden merkitys on jatkuvassa kasvussa. Myös lainsäädäntö asettaa vaatimuksia puun alkuperän jäljitettävyydelle. Kaupan alan etuna on silloin luotettavat järjestelmät alkuperän seuraamiseen. Lisäksi tuotevastuukysymykset ovat keskeisessä roolissa kaikilla toimialoilla. Haluamme tarjota jäsenillemme ajantasaista tietoa ja olla näissä kysymyksissä ajan hermolla PEFC:n jäseninä”, tiivistää Pyökäri.

www.stl.fi

 

Group 12 Created with Sketch.