Usein kysyttyä

Mitä metsäsertifiointi tarkoittaa tai miten metsänhoidon
PEFC-vaatimuksista päätetään?

Tälle sivulle olemme keränneet vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Metsäsektorin merkitys suomalaiselle kansantaloudelle on merkittävä. Puuta käytetään paitsi perinteisten sahateollisuuden, sellun- ja paperinvalmistuksen raaka-aineena, mutta myös yhä useampiin muovia korvaaviin innovatiivisiin tuotteisiin. Kestävä metsänhoito on perusta kestävälle puun käytölle. Mitä tarkoittaa metsäsertifiointi? PEFC-metsäsertifiointi edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa. Sertifiointi ei koske suojelumetsiä. Lainsäädännön noudattaminen on metsäsertifioinnin lähtökohta. Lainsäädännön päälle asetetaan lisävaatimuksia, joiden mukaan on toimittava sertifioiduissa metsissä. Yli 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioituja.

2. Miksi PEFC on tärkeä? - tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä - yrityksille PEFC:n puun alkuperän seuranta varmentaa puuraaka-aineen tulevan kestävästi hoidetuista metsistä. Puutuotteista valtaosa menee vientiin ja näin suomalaisten puupohjaisten tuotteiden vastuullinen alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa PEFC-sertifioinnin avulla. - kuluttaja tunnistaa vastuulliset PEFC-sertifioidut tuotteet kaupassa PEFC-merkistä

Miten metsänhoidon PEFC-sertifioinnin vaatimukset päätetään? Metsäsertifioinnin kriteerit päivitetään viiden vuoden välein yhteistyössä ottaen huomioon aina viimeisin tutkimustieto. Käynnissä olevan vaatimusten tarkistustyöhön on osallistunut 65 organisaatiota - metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta, alkuperäiskansan edustajia, kansalaisjärjestöjä, tiede- ja teknologiayhteisöjä sekä työntekijöiden ja ammattijärjestöjen edustajia.

Esim. luonnon monimuotoisuutta turvataan entistä enemmän • jättämällä metsiin enemmän säästöpuita ja hiiltynyttä puuta • laajentamalla vesistöjen suojakaistoja • riistatiheikköjä lisätään • turvataan vesistöjä, joissa on Suomen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta. • myös harmaan talouden torjumiseen kiinnitetään enemmän huomiota - Metsänhoidon standardeja päivitetään säännöllisesti kestävän metsänhoidon edistämiseksi.

PEFC kieltää yksiselitteisesti monimuotoisuudelle arvokkaiden lainsäädännöllä turvattujen sekä standardin määrittelemien muiden luontokohteiden heikentämisen.

Group 12 Created with Sketch.