Tieto puun alkuperästä palvelee sekä kauppaa että kuluttajaa

16.4.2019

Materiaalin jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että toimija pystyy osoittamaan, mistä raaka-aine on peräisin ja minne toimitettu. Puutuotteen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa toimitusketjun vaiheessa puu pystytään jäljittämään yksi askel taakse ja yksi eteenpäin.

Etu on valtakunnallinen yhteistyö- ja vaikuttajajärjestö, jonka tehtävänä on edistää tuote- ja palvelukauppaa. Edun jäsenorganisaatiot ovat muun muassa tekstiili-, elektroniikka- ja rautakaupan alalta. Yhdistyksen 12 jäsenjärjestöön kuuluu yhteensä noin 400 jäsenyritystä käyttö- ja kulutustavarakaupan kentältä.

Moninaisesta joukosta huolimatta puun vastuullinen alkuperä koskettaa valtaosaa kaupan alan toimijoista, esimerkiksi tuotteiden pakkausmateriaalien muodossa. ”Puun alkuperän jäljitettävyys on tärkeää jo tuotevastuunkin kannalta. Seurannan merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään uusien puuta hyödyntävien innovaatioiden myötä, esimerkiksi tekstiileissä,” arvioi Harri Fagerlund Edusta.

Puun matka kannolta kaupan hyllylle on pitkä

Raaka-aine on peräisin yhdestä paikasta, tuotanto tapahtuu toisessa ja myynti kolmannessa – globaaleilla markkinoilla toimitusketjut ovat pitkiä ja monipolvisia. Sekä kauppa että asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja raaka-aineiden toimitusketjuista. Kaupan alan etuna ovat silloin luotettavat järjestelmät alkuperän seuraamiseen.

”Sertifioidun puun käyttäminen osoittaa asiakkaille, että yritys ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet kestävään metsien käyttöön. Puun kulku metsästä tuotteeksi tulee olla jäljitettävissä koko hankinta- ja valmistusketjua koskien. PEFC-sertifiointi todentaa, että puu on laillista ja sen alkuperäketju kestävästi hoidetusta metsästä tuotteeksi tunnetaan,” summaa Fagerlund.

Metsäsertifiointi tarjoaa liiketoimintahyötyjä yrityksille

Alkuperän seurannan sertifioinnilla yritykset voivat todentaa puumateriaalin vastuullisen ja laillisen alkuperän sekä kuluttajille tarjoutuu mahdollisuus tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. PEFC:n alkuperän seurannan sertifiointi tarjoaa lukuisia hyötyjä liiketoiminnalle, kuten työkalun riskienhallintaan ja keinon viestiä vastuullisuudesta kuluttajille. Lisäksi Suomen talouskäytössä olevista metsistä noin 90 prosenttia on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaan, joten vastuullista puuta on hyvin saatavilla.

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset tarkistetaan määräajoin yhteistyössä metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneiden tahojen kesken. Suomea koskevien standardien päivitystyö alkaa kuluvan vuoden 2019 aikana. Päivitystyöhön kutsutaan osallistumaan kaikki metsien kestävyydestä kiinnostuneet tahot.

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi todentaa metsien kestävän hoidon ja käytön. PEFC-sertifiointi tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävän käytön tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä. Yrityksille ja kuluttajille PEFC antaa varmuuden metsän tuotteiden vastuullisesta alkuperästä.

Lisätietoja standardityöhön osallistumisesta

Group 12 Created with Sketch.