Tiedotustilaisuus: PEFC FI -kriteerien tarkistustyö alkaa 5.6.

3.6.2019

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä puuntuotannon ja metsien monikäytön yhteensovittaminen asettavat uusia kehittämishaasteita metsänhoidolle. Työ metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-vaatimusten tarkistamiseksi alkaa kesäkuussa 2019. PEFC-kriteerien tarkistustyön tavoitteista ja sisällöstä kerrotaan tiedotustilaisuudessa Helsingissä 5.6.2019.

Tilaisuuden tiedot

Aika: ke 5.6.2019 klo 12.30-13.00
Paikka: Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki
Ilmoittautuminen: etukäteisilmoittautumista toivotaan osoitteeseen office@pefc.fi

Tarkistetut PEFC-kriteerit määrittävät suomalaisen metsänhoidon sisällön 2020-luvulla

Tiedostustilaisuutta seuraa PEFC-vaatimusten sisällön tarkistavan standardityöryhmän perustava kokous. PEFC Suomen kutsumana standardi­työryhmään ovat ilmoittautuneet edustajat yli 60 organisaatiosta. Työryhmä voi työnsä aikana täydentää jäsenistöään ja kuulla asiantuntijoita. Standardityöryhmä laatii tarkistettavana olevasta standardista luonnosversion, joka asetetaan julkisesti kommentoitavaksi. Suomessa nyt käytössä olevat PEFC-kriteerit on laadittu vuosina 2013-2014.

”PEFC-metsäsertifiointi vaikuttaa laajasti suomalaisessa metsätaloudessa. Nyt käynnistyvä tarkistustyö on kaikille avoin. Työn lopputulos määrittää suomalaisen metsänhoidon sisällön 2020-luvun lopulle saakka”, linjaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Lisätietoja standardityöstä

Group 12 Created with Sketch.