Tiedote: Uusi PEFC-standardi on hyväksytty – ekologinen kestävyys Suomen metsissä vahvistuu

19.12.2022

Tiedote 19.12.2022

Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi on saanut kansainvälisen hyväksynnän. Nyt valmistunut standardi vahvistuu kaikilla kestävyyden osa-alueilla. Etenkin vaatimukset metsätalouden keskeisille luonnonhoidon toimenpiteille tiukentuvat.

Olemme erittäin tyytyväisiä päivitetyn standardimme hyväksyntään. PEFC-standardi vaikuttaa laajasti metsätalouden käytäntöihin koko Suomessa. Kuten ulkoinen arviointi osoittaa, uudistetut vaatimukset tulevat vahvistamaan metsätalouden ekologista kestävyyttä tehokkaiksi todennettujen keinojen avulla. On hienoa, että standardimme toimeenpano pääsee nyt alkamaan” toteaa PEFC Suomen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Standardi tarkistetaan viiden vuoden välein ja tämän kertainen päivitys oli järjestyksessään viides. Tehdyn vaikutustenarvion[1] mukaan standardilla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Tiukentuneet vaatimukset vaikuttavat laaja-alaisesti Suomen metsien hoitoon ja käyttöön, sillä yli 90 % talousmetsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä.

Jatkossa eläviä ja kuolleita säästöpuita tulee jättää tuplasti aikaisempaan verrattuna. Lahopuujatkumoa edistetään tekemällä tekopökkelöitä, mikäli alalla ei ole riittävästi kuollutta puuta. Vesienlaadun turvaamiseksi vesistöjen ja pienvesistöjen ja avosoiden äärelle jätettävät suojakaistat levenevät. Monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa.

Kansainvälisen PEFC-arvioinnin loppuraportissa kirjatut lievät poikkeamat PEFC Suomi ratkaisee kuuden kuukauden kuluessa. Lievät poikkeamat eivät vaikuta standardin yleiseen toimeenpanoon. Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit voidaan toteuttaa uuden standardin mukaisesti helmikuusta 2023 lähtien.

Lisätietoja:

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Tatu Liimatainen, pääsihteeri

tatu.liimatainen@pefc.fi,  +358 44 237 96 93

 

[1] Tapio – PEFC FI – kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi 2021

Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset | PEFC FI 1002:2022

 

Group 12 Created with Sketch.