Suomisen kuitukankailla pyyhkii hyvin!

13.7.2016

Ihmiset käyttävät kuitukankaita jatkuvasti eri muodoissa, vaikka eivät sitä välttämättä tiedosta. Siivous- ja pyyhintäliinat, kosteuspyyhkeet ja terveyssiteet ovat vain muutamia esimerkkejä erilaisista kuitukankaita sisältävistä tuotteista. Moniin näistä tuotteista materiaalin valmistaa suomalaisyritys Suominen.

PEFC-alkuperätietoa arvostetaan globaaleilla markkinoilla

Suomisen kuitukankaita myydään maailmanlaajuisesti, ja lopputuotteille on kysyntää sekä läntisillä että kehittyvillä markkinoilla. Globaaleilla markkinoilla toimivana yrityksenä Suominen pystyy PEFC-sertifikaatin avulla luotettavasti osoittamaan puumateriaalin olevan laillisista ja kestävistä lähteistä.

Suomisen markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Saara Söderberg kertoo raakaaineiden alkuperään ja kestävyyteen liittyvien teemojen vahvistuneen asiakaskunnassa viime vuosina. Myös Suomisen tuotantolaitoksilla Suomessa, Italiassa ja Espanjassa on PEFC-sertifikaatit. Tämä tarkoittaa, että puupohjaisen raakaaineen kulkua seurataan ja sen alkuperä kestävästi hoidetuista PEFC-metsistä pystytään varmentamaan. ”Yritysvastuuseen sisältyy aina alkuperän luotettavasti esittämisen tarve,” korostaa Söderberg.

Kuitukankaita vauvasta vaariin

Kuitukankaista valmistettava tuotevalikoima kattaa kuluttajien koko elinkaaren. Ensikosketus kankaisiin syntyy jo lapsuudessa, sillä mm. vaipat ja pyyhintäliinat valmistetaan kuitukankaasta. Elinkaaren toisessa päässä kysyntää on erityisesti kuitukankaisille terveydenhuollon sovelluksille ja hygieniatuotteille.

”Väestön noussut eliniän odote ja toisaalta pidempi aktiivinen aika luovat uudenlaisia tarpeita myös kuitukankaille. Muita kysyntään vaikuttavia ajankohtaisia suuntauksia ovat keskiluokan kasvu, kaupungistuminen ja ajanpuute. Ihmisillä on käytössä enemmän rahaa, mutta vä- hemmän aikaa. Ulkona syöminen on esimerkiksi lisääntynyt, mikä asettaa vaatimuksia ravintoloiden pyyhintätuotteille,” Suomisen markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Saara Söderberg havainnollistaa muuttunutta toimintaympäristöä.

Suominen on seuraa puumateriaalin kulkua jalostusketjussa PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Yhtiön tuotantolaitoksilla Suomessa, Italiassa ja Espanjassa on PEFC-sertifikaatit. Söderbergin mukaan kaikkien Suomisen kuitukankaista tehtyjen lopputuotteiden kysyntä on kasvussa. Syitä kasvuun voi etsiä myös vallalla olevista terveyden ja hyvinvoinnin arvoista. Toisaalta erilaisilla tuotteilla haetaan helpotusta arkeen ja ajankäytön tehostamista.

Tuotekehittelyä kahdella mantereella

Kuitukankaalle on tarkat laatu- ja turvallisuusvaatimukset, sillä materiaali kohtaa kaiken herkimmän – ihmisen ihon. Suomisen tuotekehitys on kaksivaiheinen prosessi, jossa uudet innovaatiot etenevät testauksen kautta varsinaiseen tuotekehittelyyn. Yrityksen tuotekehityslaboratoriot ja pilottilinjat sijaitsevat Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen rullatavarana valmistamat kuitukankaat toimitetaan kuluttajabrändien ja kaupan omien merkkien valmistajille sekä paikallisille jatkojalostajille, jotka kehittävät kankaan edelleen lopputuotteiksi. Tuotteiden positiivinen erottuminen kilpailijoiden tuotteista joko laadullisesti tai ominaisuuksilla on yrityksille tärkeää.

Lisätietoja:

Suominen Oyj
Saara Söderberg, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja
saara.soderberg@suominencorp.com
puh. 010 214 5233

PEFC Suomi – Suomen metsäsertifiointi ry
Juha Uppa, markkinointipäällikkö
juha.uppa@pefc.fi
puh. 045 118 9585

Group 12 Created with Sketch.