Täydennyskoulutusta PEFC:stä? – Vastaa kyselyyn 31.1.2023 mennessä

16.1.2023

Päivitetty PEFC FI 1002:2022-standardi on saanut hyväksynnän PEFC:n kansainvälisestä arviointiprosessista. Alueellisten ryhmäsertifikaattien haltija Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on siirtynyt uusien standardien mukaiseen toimintaan joulukuussa 2022. Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit PEFC-ryhmäsertifiointialueilla suoritetaan päivitettyjen standardien mukaisesti vuodesta 2023 alkaen. 

PEFC-standardien käyttöönottamiseksi PEFC Suomi järjesti vuoden 2022 aikana webinaarikoulutusta ja valtakunnallisesti maastokoulutuksia metsäalan ammattilaisille. Webinaarit ovat löytyvät sivuiltamme. Lisäksi KMY:n kautta on pyydettäessä saatavilla seuraavat webinaarit

  • Työturvallisuus metsäalalla sekä tilaajavastuulain asettamat velvoitteet ja
  • Yleiset työnantajavelvoitteet ja työturvallisuus metsäalalla.

Toteutettujen koulutusten lisäksi metsäalan ammattilaisille on tarjolla KMY:n sertifiseriffi osaamisen todentamiseksi: Sertiseriffi – kestavametsa.fi

PEFC Suomen www.pefckoulutus.fi -sivusto on avoin ja maksuton metsäalan oppilaitoksille suunnattu verkko-oppimisympäristö, joka sopii hyvin myös vastavalmistuneille, metsänomistajille ja organisaation sisäisen perehdytysmateriaalin tueksi.

KMY toteuttaa seuraavat koulutukset vuoden 2023 aikana:

  • Sisäisen auditoinnin käytännöt -webinaari 
    • Ryhmäsertifioinnin toteutuksessa uutena vaatimuksena on sisäinen auditointi. Metsänomistajille palveluja tarjoaville toimijoille tämä tarkoittaa otantaan perustuvaa, työlajikohtaisia maastotarkastuksia toteutetuille työmaille, jossa huomioidaan PEFC-vaatimusten toteutuminen. KMY järjestää koulutusta aiheesta keväällä 2023.
  • Ulkoisiin auditointeihin valmistautuminen -webinaari

 

Nyt kartutamme tarvetta täydennyskoulutukselle vuodelle 2023. Tarvitsetko olemassa olevien koulutusmateriaalien lisäksi lisäkoulutusta PEFC-sisällöistä? Minkälaisia ovat sinun osaamisesi keskeiset kehittämistarpeet PEFC-sisällöissä? Vastaa kyselyymme 31.3.2023 mennessä!

Kyselyyn pääset tästä. 

Kyselyn voit myös välittää eteenpäin organisaatiossasi.

Group 12 Created with Sketch.