Tatu Liimatainen PEFC Suomen toiminnanjohtajaksi

20.4.2022

PEFC Suomen hallitus on valinnut maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja Tatu Liimataisen yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi.  Liimatainen siirtyy tehtävään Brysselissä toimivan konsulttiyritys Fourtoldin EU-yhteiskuntasuhteiden johtajan tehtävästä.  

Tätä ennen Liimatainen on työskennellyt mm. maa- ja metsätalousministeriössä luonnonvaraosastolla neuvottelevana virkamiehenä, Euroopan komissiossa kabinetin jäsenenä, Euroopan parlamentissa parlamenttiavustajana sekä Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen koordinaattorina. 

Liimatainen seuraa tehtävässä maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, metsänhoitaja Auvo Kaivolaa. 

”Kestävä metsien käyttö on keskeinen osa kestävää kehitystä Suomessa ja maailmalla. Nykyaikana kestävyys korostuu ja näkyy enenevissä määrin yritysten toiminnassa sekä kuluttajien käyttäytymisessä. PEFC Suomen toiminnanjohtajana olen iloinen mahdollisuudesta päästä tekemään konkreettisia tekoja vastuullisuuden edistämiseksi”, Liimatainen toteaa.

Tatu Liimatainen aloittaa yhdistyksen palveluksessa 2.5.2022 ja ottaa toiminnanjohtajan tehtävät hoitaakseen 1.6.2022.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi tarjoaa käytännöt puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen. Metsänhoidolle sertifiointi asettaa vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. 

Maailman sertifioiduista metsistä kaksikolmasosaa on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti, eli yli 300 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsistä on PEFC-sertifioitu yli 90 prosenttia. Sertifioinnin osoittava PEFC-merkki tarjoaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden valita vastuullisia tuotteita ja materiaaleja, joiden valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. 

 

Lisätietoja: 

Kimmo Tiilikainen, hallituksen puheenjohtaja, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry, p. 029 503 2200, kimmo.tiilikainen@gtk.fi 

 

Group 12 Created with Sketch.