Tanskan PEFC-standardien päivitys syksyn tavoitteena

16.9.2020

PEFC Tanska juhlisti juuri 20-vuotista taivaltaan ja on aloittanut neljättä PEFC-standardien päivitystä. Viimeisin standardien päivitys toteutettiin vuonna 2014.

PEFC-sertifioidun metsän määrä Tanskassa on tasaisessa nousussa. Vuonna 2016 PEFC-metsät kattoivat 257 358 hehtaaria Tanskan pinta-alasta, kun vuonna 2020 sertifioitua metsää oli 293 268 hehtaaria. Tämä tarkoittaa, että 47% Tanskan metsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä.

Tanskassa standardien päivitystyöhön osallistuu laaja-alaisesti 19 organisaatiota ammattiliitoista luonnonsuojeluyhdistyksiin ja muihin organisaatioihin, jotka toimivat kestävän metsien hoidon, ilmaston ja metsien virkistyskäytön parissa. Ammattiliittojen ja työntekijöiden näkökulmasta keskeinen päivitystyöhön osallistuva taho on BAT kartelli, joka valvoo rakennusalan työntekijöiden etuja. BAT:in rooli rakennusalan kehittämisessä on suuri ja sen tuomat verkostot merkittävät myös kehitystyön kannalta. Tanskalainen luonnonsuojeluyhdistys (The Danish Society for Nature Conservation) vaikuttaa paikallisella tasolla luonnon ja ympäristön näkökulmasta ja ovat Tanskan suurin ympäristöorganisaatio. Kehitystyössä on mukana myös Tanskan metsästäjäliitto (Danmarks Jægerforbund), joka toimii tanskalaisten metsästäjien äänenä prosessissa.

Työryhmien keskusteluissa on noussut esiin hyviä näkökulmia ja keskusteluiden myötä löydetty yhteneväisyyksiä eri taustoista tulevien organisaatioiden välillä. Standardien päivitysprosessissa kaksi erillistä työryhmää muodostavat esiteltävän aineiston, joka lähetetään julkisesti kommentoitavaksi. Tällä hetkellä prosessi on työryhmän käsittelyssä, mutta ensimmäinen julkinen kommentointi aloitetaan vielä syyskuun puolella.

Group 12 Created with Sketch.