Svenska

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i hela världen. Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 300 miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

PEFC ställer många krav på skogsvården

PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och hälsa ska tryggas och att skogarnas tillväxt ska bibehållas på en hög nivå, men även krav på friluftsliv och rekreation. Dessutom ställs det i PEFC-certifieringen krav på att man ska kunna följa virkets väg från skogen till färdig produkt. Spårbarhetscertifiering är en metod för att kunna påvisa att virkesråvaran kommer från certifierade skogar.

För att få certifikatet krävs det att en oberoende organisation garanterar att skogsvården och virkets spårbarhet följer PEFCs internationella standarder. Med oberoende avses att den övervakande organisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan och inte heller till certifieringssystemet eller de som stöder det. Ett certifieringsföretag, som myndigheterna ansett vara oberoende och ha tillräckliga kvalifikationer, övervakar att standarderna i certifieringen följs.

PEFC-certifiering känner du igen på PEFCs logotyp eller märkning som finns på produkten, produktförpackningen eller på annan dokumentation som är kopplad till produkten. Ett företag som tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och märkning, när företaget har fått sin verksamhet certifierad.

PEFC FI 2014 -standarder

PEFC Finlands strategi

Kontaktinformation

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf
Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS
tfn: 0400 765437
e-post: office(AT)pefc.fi

E-fakturaadress: 003716059509
Operatör: Maventa
Operatör ID: 003721291126

***


Generalsekreterare Auvo Kaivola
tfn: 0400 76 5437
e-post: auvo.kaivola(AT)pefc.fi


Marknadsföringschef Juha Uppa
tfn: 045 118 9585
e-post: juha.uppa(AT)pefc.fi


Informatör Emmi Kauhanen
tfn: 040 551 5228
e-post: emmi.kauhanen(AT)pefc.fi

Group 12 Created with Sketch.