Svenska

Vad är PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk i hela världen. Omkring tio procent av världens skogar är certifierade. Av dem är en tredjedel, omkring 300 miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

PEFC ställer många krav på skogsvården

PEFC-certifieringen ställer krav på att bl.a. skogarnas mångfald och hälsa ska tryggas och att skogarnas tillväxt ska bibehållas på en hög nivå, men även krav på friluftsliv och rekreation. Dessutom ställs det i PEFC-certifieringen krav på att man ska kunna följa virkets väg från skogen till färdig produkt. Spårbarhetscertifiering är en metod för att kunna påvisa att virkesråvaran kommer från certifierade skogar.

För att få certifikatet krävs det att en oberoende organisation garanterar att skogsvården och virkets spårbarhet följer PEFCs internationella standarder. Med oberoende avses att den övervakande organisationen inte är bunden till någon part i produktionskedjan och inte heller till certifieringssystemet eller de som stöder det. Ett certifieringsföretag, som myndigheterna ansett vara oberoende och ha tillräckliga kvalifikationer, övervakar att standarderna i certifieringen följs.

PEFC-certifiering känner du igen på PEFCs logotyp eller märkning som finns på produkten, produktförpackningen eller på annan dokumentation som är kopplad till produkten. Ett företag som tillverkar produkter får licens att använda PEFCs logotyp och märkning, när företaget har fått sin verksamhet certifierad.

PEFC FI 2014 -standarder

PEFC Finland har fastställt de krav för skötsel och användning av skog som har utarbetats av standardarbetsgruppen och lämnar in utkastet till standard för en internationell PEFC-bedömning. Efter att den internationella bedömningen är klar hösten 2022 införs de nya kraven inom skogsbruket och år 2023 genomförs externa revisioner i enlighet med dem. De ändrade PEFC-kraven har publicerats. Läs pressmeddelande.

PEFC FI 2022 -standarder

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf och Föreningen för Hållbart Skogsbruk rf anordnar webbseminarier speciellt riktade till skogsförvaltare om innehållet i den förnyade PEFC FI-kriteriestandarden (PEFC FI 1002:2022) och gruppcertifieringsstandarden (PEFC FI 1001:2022).

Förändringar i PEFC standarderna – Webrinarium I

Förändringar i PEFC standarderna – Webrinarium II

Förändringar i PEFC gruppcertifieringen – Webrinarium III

PEFC FI 2014 -standarder 

PEFC Finlands strategi

Kontaktinformation

PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf
Elimäenkatu 17-19
00510 HELSINGFORS

tfn: +358 44 237 9693
e-post: office(AT)pefc.fi

E-fakturaadress: 003716059509
Operatör: Maventa
Operatör ID: 003721291126

***

Tatu Liimatainen, Generalsekreterare
+358 44 237 9693
tatu.liimatainen(at)pefc.fi

Jenni Piela, Marknadsföringschef
+358 40 838 0644
jenni.piela(at)pefc.fi

Hanna Antola, Utvecklingsspecialist
+358 50 564 4837
hanna.antola(at)pefc.fi

Auvo Kaivola, Expert
+358 400 76 5437
auvo.kaivola(at)pefc.fi

 

Group 12 Created with Sketch.