Suunnistusliitto ja PEFC käynnistävät yhteistyön

26.1.2018

PEFC Suomi on solminut Suomen Suunnistusliiton kanssa yhteistyösopimuksen, jossa korostetaan metsien vastuullisen käytön merkitystä. ”Meille on luonnollista toimia yhdessä metsien virkistyskäyttöä ja niissä tapahtuvaa liikuntaa edistävien tahojen kanssa. Suunnistaminen edustaa metsien monikäyttöä parhaimmillaan,” toteaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Metsien virkistyskäyttö on tärkeä osa kestävyyden sosiaalista ulottuvuutta ja vastuullisuutta. Jokainen meistä voi liikkua, retkeillä sekä marjastaa ja sienestää Suomen metsissä vapaasti. PEFC-sertifiointi tukee jokamiehenoikeuksien toteutumista ja oikeutta luonnossa oleskeluun.

Virkistyminen on osa metsien vastuullista käyttöä

”Meillä on monia yhteisiä tavoitteita Suunnistusliiton kanssa. Jos ajatellaan metsänhoidon PEFC-kriteerejä, niin sieltä löytyy yhteisinä teemoina mm. jokamiehen oikeuksien turvaaminen, metsien monikäytön edistäminen, roskaamisen välttäminen sekä lasten ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen kehittäminen,” erittelee Kaivola.

PEFC-sertifioidut metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia virkistymiseen. Suomen metsistä on sertifioinnin piirissä noin 85 prosenttia, joten niitä riittää kuljettavaksi. Jo metsässä oleskelulla on tutkitusti hyviä terveysvaikutuksia. Liikkumiseen on usein mahdollista yhdistää luonnontuotteiden, kuten sienien ja marjojen kerääminen.

”Olennaista on, että metsässä liikutaan ympäristö huomioiden. Tässä meillä on Suunnistusliiton kanssa selvä yhteinen päämäärä. Hyödynnetään suomalaista luontoa, mutta tehdään se vastuullisesti. Haluamme rohkaista kaikkia suomalaisia iästä riippumatta liikkumaan ja tutustumaan metsiin suunnistamalla,” Kaivola päättää.

Group 12 Created with Sketch.