Suominen Oyj panostaa kuitukankaiden vastuullisuuteen

15.10.2020

Covid-19 pandemia on lisännyt kuitukankaisten siivous- ja desinfiointipyyhkeiden käyttöä paitsi Suomessa, myös muualla maailmassa. Suominen Oyj valmistaa kuitukangasta pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin myös PEFC-sertifioituina, jolloin niiden puuperäinen raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Yritys valmistaa kuitukankaita kahdeksassa tuotantolaitoksessaan Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa työllistäen yhteensä 700 ihmistä. 

”Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintaamme. Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita vastataksemme vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään, ja tällaisten innovatiivisten tuotteiden tarjoaminen on osa strategiaamme. Vastuullisten tuotteiden porfoliomme sisältää uusiutuvista, kierrätetyistä ja/tai muovittomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä kompostoituvia tai kokonaan hajoavia kuitukankaita. Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita tähän portfolioon. Vuonna 2019 hankkimistamme raaka-aineista jopa 58 % oli puupohjaisia. Tästä syystä meille on tärkeää pystyä tarjoamaan tuotteita, jotka edistävät kestävyyttä metsänhoidossa”, kertoo Suomisella vastuullisuusasiantuntijana työskentelevä Minna Päällysaho. 

”Olemme hiljattain julkaisseet uuden vastuullisuusohjelmamme, jonka tavoitteita ovat vastuullisten kuitukankaiden myynnin kasvattaminen ja oman toimintamme ympäristövaikutusten pienentäminen, turvallisuuskulttuurimme ja henkilöstön sitoutuneisuuden parantaminen sekä vastuullisten ja eettisten toimintaperiaatteiden edistäminen sekä omassa että toimitusketjumme toiminnassa”, sanoo Minna Päällysaho. 

Suomisen Nakkilan tehtaalla on ollut PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmä vuodesta 2012. Nykyisin kuudella kahdeksasta Suomisen tuotantolaitoksesta on käytössä PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmä.  ”Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita PEFC-sertifioituina kaikilla päämarkkina-alueillamme. Näitä ovat esimerkiksi selluloosakuituiset kankaat, joista valmistetaan pyyhkeitä muun muassa siivoukseen, meikinpoistoon sekä vauvan ja lastenhoitoon. 

Covid-19 pandemia on lisännyt kuitukankaiden kysyntää kaikilla markkina-alueilla ja Suominen arvioi, että pitkittyessään pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfioinnin tuotteissa jatkuu 

Group 12 Created with Sketch.