Suomen PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat

PEFC Suomi on vahvistanut standardityöryhmän laatimat vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, ja toimittaa standardiluonnoksen kansainväliseen PEFC-arviointiin. Uudistetut vaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön kansainvälisen arvioinnin valmistuttua syksyllä 2022, ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan niiden mukaisesti vuonna 2023. Katso koulutuswebinaarien tallenteet sivun alareunasta!

Tarkistetut vaatimukset kattavat kansainvälisen PEFC-standardin sisällön ja noudattavat sen rakennetta. Vuosien 2019–2021 aikana toteutettuun kansalliseen PEFC-vaatimuksien tarkastustyöhön osallistui yli kuudenkymmenen metsiä eri näkökulmista tarkastelevan organisaation edustajat, joiden kädenjälki näkyy työn lopputuloksessa. Nyt alkavassa kansainvälisessä arviointiprosessissa varmistetaan, että Suomea koskevat metsänhoidon vaatimukset ja PEFC-sertifioinnin toteutus täyttävät kansainväliset vaatimukset.


Tutustu uuteen selvitykseen metsäsertifioinnin ympäristö- ja talousvaikutuksista

Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT toteuttivat arvion metsäsertifioinnin vaatimusten muutosten ympäristö- ja talousvaikutuksista. Selvityksen mukaan PEFC-standardin muutokset edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monilla keinoin. Metsien monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia. Lue raportti. (tiivistelmä)

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa

  • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin.
  • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta
  • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä
  • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa  
  • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat

Perehdy uudistettuihin PEFC-standardeihin 


Press Release (17.2.2022) and materials in English


PEFC FI -käyttöönottokoulutukset

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry ja Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry järjestävät erityisesti metsäalan ammattilaisille suunnattuja webinaarikoulutuksia tarkistettujen PEFC FI -kriteeristöstandardin (PEFC FI 1002:2022) ja -ryhmäsertifiointistandardin (PEFC FI 1001:2022) sisällöistä. Webinaareja järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.

KRITEERISTÖSTANDARDIN MUUTOKSET WEBINAARI I:
METSÄN -JA LUONNONHOITO – lataa esitys (pdf.)

KRITEERISTÖSTANDARDIN MUUTOKSET WEBINAARI II:
OSAAMISEN VARMISTAMINEN – TYÖNANTAJAVELVOITTEET, MONIKÄYTTÖ, SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUE, POROTALOUS – lataa esitys (pdf.)

MUUTOKSET RYHMÄSERTIFIOINNISSA –WEBINAARI:

Förändringar i PEFC standarderna – Webrinarium I

Förändringar i PEFC standarderna – Webrinarium II

Förändringar i PEFC gruppcertifieringen – Webrinarium III

Lue lisää standardityöstä

 

Group 12 Created with Sketch.