Standardityöryhmällä edessä kiireinen syksy

26.9.2019

Kansalliset kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimukset päivitetään vuosina 2019-2020. Työhön mukaan ilmoittautuneet edustajat yli 60 organisaatiosta määrittelevät, mitä tarkoittaa sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys metsien hoidossa ja käytössä.

Syksyn ensimmäinen työkokous alkoi PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivolan taustoituksella kansainvälisen (PEFC ST 1003:2018) ja nyt päivitettävän kansallisen standardin (PEFC FI 1002:2014) eroista. Kansainvälinen ”kattostandardi” asettaa raamit kansallisille vaatimuksille, jotka kukin kansallinen PEFC-organisaatio yhdessä sidosryhmineen soveltaa paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.

Standardityöryhmällä on edessään kiireinen syksy – ryhmä kokoontuu kuukausittain. Loppuvuoden kokoukset keskittyvät kukin eri teeman ympärille, jotka ovat taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys. Standardityöryhmän työtä tukemaan perustetaan rajatumpiin aiheisiin keskittyviä alatyöryhmiä.

Mitä uutta?

”Ensimmäiset kokoukset ovat olleet asioiden alkuun saattamista ja syksyn toiminnan täsmentämistä. Kesäkuun järjestäytymiskokouksen jälkeen tarkistustyöhön on ilmoittautunut mukaan vielä kaksi uutta osallistujaa – Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja ELY-keskus. Yhteensä työssä on mukana nyt ennätysmäärä osallistujia – 65 organisaatiota”, kuvaa standardityöryhmän sihteerinä toimiva Hannes Pasanen työn käynnistymistä.


Standardityöryhmän sihteeri Hannes Pasanen Tapio Palvelut Oy:stä  ja puheenjohtaja Paavo Pelkonen, emeritusprofessori.

Uutena elementtinä vuonna 2018 hyväksyttyyn kansainväliseen standardiin sisällytettiin vaatimukset koskien metsien ulkopuolella kasvavia puita (Trees outside Forests, TOF). Myös Suomessa päätettiin perustaa aihetta käsittelevä alatyöryhmä, jonka tehtävänä on miettiä, miten kysymys huomioidaan kansallisissa vaatimuksissa. Esimerkiksi kaupunkipuistojen puut eivät ole toistaiseksi kuuluneet sertifioinnin piiriin. Metsien ulkopuolisilla puilla on kuitenkin tärkeä rooli esimerkiksi ilmastonsäätelyssä ja ekosysteemipalveluiden tarjoajana. Seuraavan kerran standardityöryhmä kokoontuu 17.10. aiheenaan taloudellinen kestävyys.

Lisätietoja standardityöstä
Standardityössä mukana olevat organisaatiot

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi asettaa vaatimuksia metsänhoidolle ja tarjoaa käytännöt puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen.

Group 12 Created with Sketch.