Yhteenveto PEFC-standardityöryhmälle toimitettujen kirjallisten kommenttien käsittelystä

10.2.2021

PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä aloitti metsien kestävän hoidon ja käytön kriteerien tarkistamistyön kesäkuussa 2019. Työssä mukana olevat 65 organisaatiota määrittelevät, mitä sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys tarkoittaa metsien hoidossa ja käytössä. Tarkistustyön lähtökohtina ovat mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto, teknologian kehitys ja käytännön kokemukset.

Standardiluonnoksen julkinen kuuleminen ja kommenttien käsittely on olennainen osa kriteerien päivitystyötä.  Uuden standardiluonnoksen toinen ja samalla jälkimmäinen 30 päivän julkinen kuuleminen järjestettiin 23.9.–22.10.2020 välisenä aikana. Kommentteja toimitettiin yhteensä 50 eri taholta kaikkiaan noin 450 kappaletta. Niistä koostettu yhteenveto on saatavilla PEFC Suomen standardityöstä kertovalla sivustolla. Standardityöryhmä aloitti kommenttien käsittelyn marraskuussa 2020, minkä jälkeen niiden käsittelyä on jatkettu neljässä kokouksessa. Jälkimmäisen julkisen kuulemisen perusteella muutoksia tai lisäyksiä on tehty kaikkiaan 19 kriteeriin.

Julkisessa kuulemisessa saatiin runsaasti hyödyllisiä näkökohtia, joiden avulla täsmennettiin mm. monimuotoisuutta ja vesiensuojelua koskevia vaatimuksia. Useat kommentit ovat vaativat perusteellista pohdintaa sekä standardityöryhmässä että sen perustamassa työvaliokunnassa, ja niiden perusteella kestävyyden näkökohtia on tuotu standardiin aikaisempaa kattavammin. Standardityöryhmä on tehnyt erinäisiä täsmennyksiä kriteeriluonnokseen myös ryhmän sisältä nousseiden huomioiden perusteella. Kommenttien käsittelyä on kuvattu tarkemmin standardityöryhmän kokouspöytäkirjoissa, jotka ovat saatavilla PEFC Suomen standardityöstä kertovilla sivuilla (https://pefc.fi/standardityo/).

Standardityöryhmä on käsitellyt kaikki jälkimmäisessä kuulemisessa saadut kommentit. Standardityöryhmä luovuttaa kriteeristön lopullisen luonnosversion sen valmistuttua PEFC Suomelle, joka toimittaa kriteeristöstä laadittavan englanninkielisen käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin.

 

Paavo Pelkonen

PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä

c/o Hannes Pasanen, Tapio Palvelut Oy

Sähköposti: hannes.pasanen@tapio.fi

puh. 050 576 7010

Group 12 Created with Sketch.