Tarkistettavien PEFC-kriteerien ensimmäinen luonnosversio nyt kommentoitavana

18.2.2020

PEFC-standardityöryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnosversion metsien kestävän hoidon ja käytön tarkistetuista kriteereistä. Työn pohjana ovat nykyisin Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset.

PEFC-standardityöryhmä kutsuu nyt kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön. Kommentteja toivotaan standardin kattavuudesta ja rakenteesta sekä kriteerien sisällöstä.

Kommentit standardityöryhmälle viimeistään 17.3.2020

Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto.

Kommenttien käsittely on osa standardityöryhmän tekemää valmistelutyötä. Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, joka toimitetaan kommentoitavaksi toukokuussa 2020. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2020.

Nyt kommentoitavana oleva kriteeristöluonnos on saatavissa tästä linkistä.

Kommentit voidaan toimittaa PEFC-standardityöryhmälle sähköisellä palautelomakkeella tai standardityöryhmän sihteerin Hannes Pasasen sähköpostiosoitteeseen hannes.pasanen(at)tapio.fi.

Lue lisää standardityön aikataulusta

Group 12 Created with Sketch.