PEFC-standardin muutokset kohdistuvat ekologisen kestävyyden edistämiseen

6.5.2021

Vastine on julkaistu Helsingin Sanomissa 6.5.2021

 

PEFC-metsäsertifiointi on kansainvälisesti tunnustettu, kymmenissä maissa noudatettava käytäntö. Käynnissä on työ, jossa Suomen metsäkriteerien sisältöä kehitetään kestävän metsänhoidon kansainvälisten vaatimusten pohjalta.

HS-artikkelista (4.5.2021) välittyi käsitys, että PEFC:n ekologinen vaikuttavuus suomalaisissa metsissä olisi heikentymässä. PEFC:n edistämät luonnonhoidon menetelmät ovat kuitenkin tutkimustenkin mukaan oikeita ja nyt niiden vaikuttavuutta parannetaan edelleen.

PEFC täydentää lakisääteisiä vaatimuksia ja edistää ekologista kestävyyttä muun muassa säilyttämällä metsät hiilinieluna, tuomalla jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä rantametsiin ja avosoiden reunoille sekä lisäämällä sekapuustoisuutta. PEFC yksiselitteisesti kieltää monimuotoisuudelle arvokkaiden lainsäädännöllä turvattujen sekä standardin määrittelemien muiden luontokohteiden heikentämisen.

Käynnissä oleva PEFC-tarkistustyö on tehty ennätyksellisen laajassa yhteistyössä. Standardityöryhmän 65 organisaatiota ovat edustaneet metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta, nuorisoa, alkuperäiskansaa, kansalaisjärjestöjä, tiede- ja teknologiayhteisöjä sekä työntekijöitä ja ammattijärjestöjä. Tässä työssä kaikki osallistujat ottavat huomioon muiden näkökulmia ja tinkivät omista tavoitteistaan. Lopputuloksessa kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet on sovitettu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Standardi sisältää kymmeniä vaatimuksia, joiden noudattamista auditoidaan vuosittain. Metsäsertifiointi tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja pitkäjänteistä työtä suomalaisen metsänhoidon kestävyyden hyväksi. Metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille metsäsertifiointi on vapaaehtoinen sitoumus kestävän metsätalouden edistämiseen.

Paavo Pelkonen

emeritusprofessori

PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja

Group 12 Created with Sketch.