PEFC-kriteeristön kaikille avoin toinen kuulemiskierros käynnistynyt

23.9.2020

Metsänhoidon PEFC-kriteeristön kaikille avoin toinen kuulemiskierros käynnistynyt

Standardityöryhmä on saanut valmiiksi toisen luonnosversion metsänhoidon tarkistetuista kriteereistä. Työryhmä kutsuu nyt kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön. Kommentteja voi toimittaa standardin laajuudesta ja kattavuudesta sekä jokaista kriteeriä koskien. Kommentit voidaan toimittaa PEFC-standardityöryhmälle sähköisellä palautelomakkeella.

Kommentit tulee toimittaa standardityöryhmälle viimeistään 22.10.2020.

Tutustu toisen standardiluonnoksen sisältöön ja lähetä kommenttisi:

Standardityön pohjana ovat PEFC-metsäsertifioinnissa nykyisin käytettävät vaatimukset. Nyt kommentoitavaksi toimitettu versio on laadittu keväällä toteutetun kuulemisen aikana saatujen kommenttien ja muun valmistelutyön pohjalta. Standardityöryhmä käsittelee saamansa kommentit ja julkaisee niihin laatimansa vastaukset. Työryhmä toimittaa laatimansa lopullisen version PEFC Suomelle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit uudistuvat -webinaari

Kommentoitavana olevan kriteeristöversion sisältöä esitellään 7.10.2020 alkaen klo 13.00 pidettävässä webinaarissa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.
Ilmoittauduthan 5.10.2020 mennessä.

Group 12 Created with Sketch.