Käsittelyvuorossa PEFC:n ekologisen kestävyyden vaatimukset

28.11.2019

Standardityöryhmän marraskuun kokouksen teemana oli ekologista kestävyyttä koskevat PEFC-kriteerit. Aiheen käsittelyn pohjana oli yhteensä 22 organisaatiolta standardityöryhmän piiristä saadut kirjalliset kommentit. 

Ekologisen kestävyyden varmistamisella on suuri merkitys PEFC-metsien hoidossa. Standardityöryhmä käsitteli vaatimusten muutos- ja täydennystarpeita mm. suojelualueita, arvokkaita metsäelinympäristöjä ja suoluontoa sekä metsien uhanalaisia lajeja, säästö- ja lahopuita ja vesien suojelua koskien.

Metsien monimuotoisuutta koskevien aiheiden jatkovalmistelua varten kokouksessa päätettiin perustaa alatyöryhmä, joka toimittaa esityksensä standardityöryhmässä myöhemmin käsiteltäväksi.

Kestävyyden eri näkökulmat kattavan PEFC-kriteeristön ensimmäinen tarkistettu luonnosversio toimitetaan julkisesti kommentoitavaksi vuoden 2020 alkupuolella. Standardityöryhmän seuraavan kokouksen teemana on PEFC-kriteerien sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys.

Seuraavaksi tarkasteluun sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriteerit

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsänhoidolle muun muassa alkuperäiskansojen perinteisten elinkeinojen edellytysten turvaamista ja metsien virkistyskäytön tarpeita koskevia vaatimuksia. Seuraavassa standardityöryhmän kokouksessa 12.12. ovat tarkasteluvuorossa sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriteerit.

 

Group 12 Created with Sketch.