Ennätysjoukko määrittää metsänhoidon kestävyyttä

24.10.2019

Kansalliset kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimukset päivitetään vuosina 2019-2020. Työhön mukaan ilmoittautuneet edustajat yli 60 organisaatiosta määrittelevät, mitä tarkoittaa sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys metsien hoidossa ja käytössä. 

Julkinen kutsu päivitystyöhön julkaistiin keväällä ja saatettiin laajasti tiedoksi eri toimijoille – tervetulleita mukaan ovat kaikki metsien kestävyyttä toiminnassaan edistävät tahot. Mukaan ilmoittautui 65 organisaatiota, jotka tuovat tarkistustyöhön asiantuntemuksensa kestävyyden eri näkökulmista – joukossa on muun muassa metsänomistajien, teollisuuden, kaupan sekä metsien virkistys- ja monikäytön edustajia.

PEFC Suomen puheenjohtaja Christina Gestrin kertoo, miksi metsät ovat tärkeitä meille kaikille – ja miten niiden hoitoon voi vaikuttaa.

Standardityöryhmä tarkistaa Suomessa noudatettavien metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-kriteerien sisällön ja varmistavat, että ne ovat kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Standardityöryhmän puheenjohtajana toimii emeritusprofessori Paavo Pelkonen.

Kestävän metsänhoidon sisältö määritellään nyt

Kuukausittain kokoontuvalla standardityöryhmällä on edessään kiireinen syksy. Loppuvuoden kokoukset keskittyvät kukin eri teeman ympärille, jotka ovat taloudellinen, ekologinen sekä sosiaalinen kestävyys. Työryhmän työtä tukemaan perustetaan rajatumpiin aiheisiin keskittyviä alatyöryhmiä. Lisäksi työryhmä voi työnsä aikana täydentää jäsenistöään ja kuulla asiantuntijoita. Standardityöryhmä laatii tarkistettavana olevasta standardista luonnosversion, joka asetetaan julkisesti kommentoitavaksi alkuvuodesta 2020.

Teollisuusliiton Jari Sirviö kertoo, mikä merkitys metsäsertifioinnilla on metsässä työskenteleville.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsänhoidolle muun muassa metsien monimuotoisuutta turvaavia, metsien terveyttä ja kasvua ylläpitäviä sekä metsien virkistyskäytön tarpeita koskevia vaatimuksia. Nyt Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset metsänhoidolle määriteltiin sidosryhmien välisessä laajassa yhteistyössä vuosina 2013-14.

Metsien monikäyttö on tärkeä osa metsätalouden sosiaalista kestävyyttä – ja siksi Suomen Latu on mukana standardityössä.

Lisätietoja standardityöstä
Standardityössä mukana olevat organisaatiot

Group 12 Created with Sketch.