Anna palautetta

8.3.2019

Voitte toimittaa PEFC Suomelle palautetta koskien nyt laadittavan PEFC-kriteeristön soveltamisalaa ja standardiprosessia

  • Tarkistustyö kattaa PEFC ST 1003:2018 -standardin koko laajuuden (soveltamisala) mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut.
  • Standardityöryhmän toimintatavat kerrotaan PEFC FI 1006:2019standardissa (standardiprosessi).
  • Voitte viitata palautteessanne standardien asiakohtien numeroihin
Group 12 Created with Sketch.