Standardityö

Metsien hoidon sisältö määritellään nyt – PEFC-kriteerit tarkistetaan vuosina 2019-2020

Valtaosaa Suomen metsistä hoidetaan kestävän metsänhoidon määrittävien PEFC-vaatimusten mukaisesti. Julkinen kutsu vaatimusten päivitystyöhön julkaistiin keväällä 2019 ja saatettiin laajasti tiedoksi eri toimijoille – tervetulleita mukaan ovat kaikki metsien kestävyyttä toiminnassaan edistävät tahot. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui 65 organisaatiota, jotka tuovat tarkistustyöhön asiantuntemuksensa kestävyyden eri näkökulmista – joukossa on muun muassa metsänomistajien, teollisuuden, kaupan sekä metsien virkistys- ja monikäytön edustajia.

Tarkistustyön aikataulu

Tarkastele tarkistustyöhön liittyviä uutisia, videoita ja muita materiaaleja

Tarkistettavat PEFC-kriteerit

  • PEFC FI 1002:2014: Päivitettävät Suomen PEFC-kriteerit
  • Tarkistustyö kattaa PEFC ST 1003:2018: Sustainable Forest Management – Requirements -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut.

Standardityöryhmän toimintaa ohjaava standardi

  • PEFC FI 1006:2019: Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-standardin asettaminen
Group 12 Created with Sketch.