Standardityö

Kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimuksien tarkistustyö 2019–2022

PEFC Suomi on helmikuussa 2022 vahvistanut standardityöryhmän laatimat vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle. Standardiluonnos toimitetaan kansainväliseen PEFC-arviointiin. Kansainvälisessä arviointiprosessissa varmistetaan, että Suomea koskevat metsänhoidon vaatimukset ja PEFC-sertifioinnin toteutus täyttävät kansainväliset vaatimukset. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2022.

PEFC FI 1002:2022 -standardin lopullinen luonnosversio 

Uudistetut vaatimukset otetaan metsätaloudessa käyttöön kansainvälisen arvioinnin valmistuessa syksyllä 2022, ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan niiden mukaisesti vuonna 2023.

Vuosien 2019–2021 aikana toteutettuun kansalliseen PEFC-vaatimuksien tarkastustyöhön osallistui yli kuudenkymmenen metsiä eri näkökulmista tarkastelevan organisaation edustajat. PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä 2019-2021

Lue lisää: Suomen PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat


Tarkastele tarkistustyöhön liittyviä uutisia, videoita ja muita materiaaleja


Standardiluonnokset ja julkisien kuulemiskierrosten asiakirjat:


Tarkistustyön aikataulu:

 

Suomen PEFC-standardityöryhmän 2019-2020 toimintasuunnitelma

Tarkistettavat PEFC-kriteerit

  • PEFC FI 1002:2014: Päivitettävät Suomen PEFC-kriteerit
  • Tarkistustyö kattaa PEFC ST 1003:2018: Sustainable Forest Management – Requirements -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut.

Standardityöryhmän toimintaa ohjaava standardi

  • PEFC FI 1006:2019: Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-standardin asettaminen
Group 12 Created with Sketch.