Standardityö

Tarkistettavien PEFC-kriteerien ensimmäinen luonnosversio nyt kommentoitavana

PEFC-standardityöryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnosversion metsien kestävän hoidon ja käytön tarkistetuista kriteereistä. Työn pohjana ovat nykyisin Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset.

PEFC-standardityöryhmä kutsuu nyt kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön. Kommentteja toivotaan standardin kattavuudesta ja rakenteesta sekä kriteerien sisällöstä.

Julkinen kommentointi on päättynyt  17.3.2020

Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto.

Kommenttien käsittely on osa standardityöryhmän tekemää valmistelutyötä. Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, joka toimitetaan kommentoitavaksi toukokuussa 2020. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2020.

PEFC-kriteeristöluonnos.

 

Tarkistustyön aikataulu

 

Tarkastele tarkistustyöhön liittyviä uutisia, videoita ja muita materiaaleja

Tarkistettavat PEFC-kriteerit

  • PEFC FI 1002:2014: Päivitettävät Suomen PEFC-kriteerit
  • Tarkistustyö kattaa PEFC ST 1003:2018: Sustainable Forest Management – Requirements -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut.

Standardityöryhmän toimintaa ohjaava standardi

  • PEFC FI 1006:2019: Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-standardin asettaminen
Group 12 Created with Sketch.