Standardityö 2019

Standardien tarkistustyö alkaa vuonna 2019

Kaikkien metsäsertifioinnissa mukana olevien tahojen on noudatettava PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia kestävälle metsänhoidolle. Niiden pohjalta kukin jäsenmaa laatii kansalliset kriteerit. Metsänhoidon vaatimukset päivitetään määräajoin yhteistyössä metsien kestävyydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

PEFC-standardityöryhmään osallistumista koskeva kutsukirje 12.3.2019

Lista standardityöryhmään kutsutuista organisaatioista

Lue lisää standardityöhön osallistumisesta ja toimita palautetta PEFC-standardin laadintaa koskien

PEFC:n kansainväliset standardit hyväksyttiin 2018

Vuosien 2016-2018 aikana päivitettiin standardit kestävälle metsänhoidolle, metsäsertifioinnin toteutukselle ja metsänhoidon vaatimusten kansalliselle asettamiselle sekä metsäsertifiointijärjestelmien kansainväliselle arvioinnille ja hyväksymiselle.

Kansalliset, Suomea koskevat, standardit päivitetään seuraavan kerran alkaen vuonna 2019. Nyt käytössä olevat metsänhoidon PEFC FI 2014 -kriteerit otettiin käyttöön vuonna 2016.

Group 12 Created with Sketch.