Standardityö

Kansalliset kestävän metsänhoidon PEFC-vaatimukset päivitetään vuosina 2019-2020.

Työhön mukaan ilmoittautuneet edustajat yli 60 organisaatiosta määrittelevät, mitä tarkoittaa sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys metsien hoidossa ja käytössä. Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto.

PEFC-standardityöryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnosversion metsien kestävän hoidon ja käytön tarkistetuista kriteereistä. Työn pohjana ovat nykyisin Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset. Luonnos uudeksi PEFC FI -standardin kriteeristöksi jätettiin julkiseen kommentointiin 17.2.–17.3.2020. PEFC-standardityöryhmä kutsui kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön.

PEFC-kriteeristön 1.luonnosversio

Kommenttien käsittely on osa standardityöryhmän tekemää valmistelutyötä. Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, joka toimitetaan kommentoitavaksi syksyllä 2020. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tutustu: PEFC-kriteeristön ensimmäisen julkisen kommentointikierroksen yhteenveto.

Tarkastele tarkistustyöhön liittyviä uutisia, videoita ja muita materiaaleja

 

Tarkistustyön aikataulu

 

Tarkistettavat PEFC-kriteerit

  • PEFC FI 1002:2014: Päivitettävät Suomen PEFC-kriteerit
  • Tarkistustyö kattaa PEFC ST 1003:2018: Sustainable Forest Management – Requirements -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut.

Standardityöryhmän toimintaa ohjaava standardi

  • PEFC FI 1006:2019: Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-standardin asettaminen
Group 12 Created with Sketch.