Ryhmäsertifiointi on pienyritykselle vaivaton tapa osoittaa puun alkuperä

24.8.2017

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry perustivat puun alkuperän seurantaa koskevan tuottajaryhmän. Alkuperää koskevan tiedon merkityksen puutuotteiden markkinoinnissa kasvaa arvioi Metsäalan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tuomo Turunen: ”Toive ryhmän perustamiseen tuli jäsenistöltämme. Erityisesti metsäteollisuuden kanssa tekemisissä olevat ja jatkojalostukseen puuta toimittavat yrittäjät tarvitsevat luotettavan tavan todistaa puumateriaalin alkuperä.”

Lähes kaikilla Suomen metsäteollisuuden suurilla ja keskisuurilla tuotantolaitoksilla on alkuperän seurannan sertifikaatti, ja puu myös usein hankitaan sertifioituna. Kuitenkin pienille yrityksille sertifikaatin hankkiminen saattaa olla resurssikysymys. ”Tuottajaryhmään liittyminen on kustannustehokas tapa päästä sertifioinnin piiriin, sillä sertifioinnin kustannuksista syntyy ryhmässä säästöä,” mainitsee Turunen tuottajaryhmän eduksi. METO:n tuottajaryhmään kuuluu tällä hetkellä kahdeksan metsäalan yritystä, mutta Turunen arvioi potentiaalisia jäseniä ryhmään olevan kymmeniä. Uusia jäseniä otetaan mukaan hakemusten perusteella ja jäsenyydestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan METO-yrittäjiin.

Tieto ja asiantuntemus jaetaan ryhmässä

Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo summaa tuottajaryhmän eduiksi kustannustehokkuuden ja tietotaidon jakamisen.

METO-yrittäjien sertifikaatin vaatimusten toteutumisen varmisti sertifiointiyritys Inspecta Sertifiointi Oy. Inspectan pääarvioija Olli Eeronheimo summaa edellytyksiä tuottajaryhmän perustamiselle: ”Kaikilla ryhmän jäsenillä tulee olla tieto puun alkuperän seurantaan liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi ryhmän toimintatavat on oltava yhtenäisiä ja tiedonkulun ryhmän sisällä toimivaa.”

Tuottajaryhmän voivat muodostaa yhdessä itsenäiset, pienet yritykset. Ryhmän toiminnan organisoi esimerkiksi toimialajärjestö, joku ryhmän jäsenistä tai muu ryhmän nimeämä taho. Sertifikaatin ylläpito vaatii vuosittaisen sertifiointiyrityksen toteuttaman määräaikaisarvioinnin, joka kohdistuu osaan jäsenyrityksistä. Sisäisesti seurataan kaikkien ryhmän jäsenten toimintaa. Kustannustehokkuuden lisäksi pienet yritykset saavat tuottajaryhmän kautta alkuperän seurantaan liittyvän asiantuntemuksen. ”Ryhmä tarjoaa jäsenilleen käyttöön valmiit työkalut, joita on yhdessä helpompi kehittää,” tiivistää Eeronheimo ryhmäsertifioinnin ydinajatuksen.

Group 12 Created with Sketch.