Nainen PEFC metsässä

Ruotsin PEFC-päivitystyössä puhuttavat ilmastonmuutos ja sukupuolten tasa-arvo

22.6.2021

PEFC otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2000 edistämään kestävää metsätaloutta. Ruotsin metsistä on PEFC-sertifioitu 16,4 miljoonaa hehtaaria, ja määrä on kasvussa. Kaikkiaan Ruotsin pinta-alasta 70 % on metsien peitossa, mikä tekee Ruotsista Euroopan toiseksi metsäisimmän maan. Metsistä 58 % eli 23,6 miljoonaa hehtaaria on talousmetsiä. Puuta käytetään eniten paperin ja sellun tuotantoon ja 80 % metsäteollisuuden tuotteista menee vientiin.

Keväällä Ruotsissa käynnistyi PEFC-standardien päivitystyö. Päivitysprosessissa on mukana kolmisenkymmentä organisaatiota, metsäalan yrityksistä moninaisiin metsän virkistyskäyttöä edistäviin järjestöihin. Osallistujat ovat jakaantuneet teemakohtaisiin työryhmiin. Luonnosversio päivitetystä standardista toimitetaan julkisesti kommentoitavaksi ensi keväänä.

”Aloitimme standardin päivitystyön maaliskuussa 2021. Kiinnostus työtä kohtaan on ollut laajaa, ja osallistujia onkin enemmän kuin edellisellä päivityskerralla vuosina 2015-2016. Ensimmäistä kertaa työhön osallistuu valtion omistama Sveaskog, joka on Ruotsin suurin metsänomistaja. Uusia osallistujia ovat myös, metsäteollisuudessa työskentelevien naisten ja muunsukupuolisten NYKS-verkosto, naismetsänomistajien yhdistys Spillkråkan, metsää omistavien kuntien omistamat metsät Sveriges Allmäningsskogars förbund ja alkuperäiskansaa edustava Svenska Samernas Riksförbund,  kertoo Ruotsin PEFC:n pääsihteeri Christina Lundgren.

“Tässä standardipäivityksessä ilmastonmuutos, sukupuolten tasa-arvo sekä työntekijöiden ja urakoitsijoiden rooli ovat tärkeitä teemoja. Muualla kuin metsässä kasvavien puiden suojeluarvoista käydään myös varhaisia keskusteluja, joita on mielenkiintoista seurata. ”

Group 12 Created with Sketch.