Rahoitusta kestävän metsätalouden hankkeille

26.3.2018

Collaboration Fund -rahoitushaku on suunnattu metsäsertifiointia edistäville hankkeille, jotka hyödyntävät innovatiivisesti uusia teknologioita. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi toimitusketjujen jäljitettävyyttä, yhteiskunnallista viestintää, tiedonkeruuta ja vaikutusten mittaamista edistäville projekteille.

Rahoitusta voivat hakea PEFC:n kansalliset ja sidosryhmäjäsenorganisaatiot. Lisäksi hankeryhmään voi kuulua yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Hakemukset tulee jättää online-lomakkeella 11.5.2018 mennessä.

Lisätietoa hausta kansainvälisen PEFC:n sivuilta

Group 12 Created with Sketch.