Pienyrityksille puun alkuperän seurannan vaihtoehtona CoC-ryhmäsertifiointi

8.12.2020

PEFC:n CoC-ryhmäsertifiointi on puuraaka-ainetta jalostaville ja markkinoiville pienyrityksille kustannustehokas keino tuottaa tieto puun kestävästä alkuperästä. Suomessa CoC-ryhmäsertifiointia tarjoavat Meto – Metsäalan yrittäjät ry, Puuteollisuusyrittäjät PTY Palvelut Oy sekä Suomen Sahayrittäjät ry. Nyt CoC-ryhmäsertifiointipalvelua tarjoaa myös Alcea Oy. Kysyimme Alcea Oy:n toimitusjohtaja Kjell-Owe Ahlskogin näkemyksiä pienyrityksien puun alkuperäsertifioinnista.

 

Alcea Oy:lle myönnettiin toukokuussa 2020 PEFC:n CoC-ryhmäsertifikaatti. Kuvailisitko syitä PEFC-sertifikaatin hakemiselle sekä sitä, millä tavoin ryhmäsertifiointi palvelee pienyrittäjiä?

Työskenneltyäni useita vuosia puu- ja paperiteollisuudessa sertifioinnin parissa olen havainnut, että pienyrityksillä on kasvava tarve saada toimintansa sertifioinnin piiriin. Pienille yrityksille puun alkuperän sertifiointi voi olla liian monimutkainen ja kallis kokonaisuus, mikäli ne vastaavat siitä itse. Tällaisille pienyrityksille ryhmäsertifikaatti on erinomainen vaihtoehto tehden sertifioinnin helpommaksi ja edullisemmaksi. Tämän vuoksi päätin perustaa sertifiointiryhmän, joka tarjoaa pienyrityksille kustannustehokasta palvelua liittyen PEFC-standardin mukaiseen sertifiointiin.

Alcea Oy:n toimitusjohtaja Kjell-Owe Ahlskogilla on pitkä työhistoria puuraaka-aineen hankintaketjun tehtävissä. Ennen Alcea Oy:n perustamista Ahlskog työskenteli IKEA:lla metsäpäällikkönä, jossa hänen globaalina vastuualueenansa oli metsänhoitoon liittyvät ympäristökysymykset. ”Voikin hyvin sanoa, että minulla on kattavasti ja pitkältä ajalta kokemusta tältä toimialalta, niin Pohjoismaissa kuin myös kansainvälisesti.” kertoo Ahlskog.


Miten sertifiointiryhmä mahdollistaa PEFC CoC -sertifioinnin pienyrityksille?

Ryhmään mukaan haluavat yritykset voivat valmistaa ja/tai käydä kauppaa erilaisilla puuta sisältävillä tuotteilla. Ryhmän jäseniä voivat olla esim. sahat, höyläämöt, huonekalutehtaat, kodin sisustustuotteiden valmistajat, kirjapainot ja kirjansitojat.

Ryhmäsertifikaatin haltijana Alcea Oy kehittää ja auttaa yrityksiä ylläpitämään sertifikaatin vaatimia toimintatapoja ja dokumentaatiota. Alcea Oy auttaa myös henkilöstön sisäisissä koulutuksissa ja suorittaa vuosittain sisäisiä tarkastuksia varmistaakseen sen, että jäsenyritykset noudattavat sertifiointivaatimuksia.

Millä tavoin näet sertifioidun puun kysynnän kehittyvän tulevaisuudessa?

Näkemykseni mukaan monilla aloilla on juuri nyt kasvava kysyntä sertifioiduille tuotteille eikä ole näkyvissä mitään merkkejä siitä, että kysyntä tulisi laskemaan – pikemminkin päinvastoin. Sertifioitujen tuotteiden ja raaka-aineiden kysyntä on juuri nyt merkittävää pakkaus- ja rakennusalalla, painotaloilla sekä kodin sisustustuotteitta valmistavien yrityksien ja vientivetoisten suuryritysten ja niiden alihankkijoiden keskuudessa.

Juuri nyt trendinä on se, että B2B-asiakkaat yhä useammin vaativat tuotteelta sertifiointia. Vaikka asiakas ei aina ole valmis maksamaan ylimääräistä sertifioidusta tuotteesta, on puun alkuperän seurantajärjestelmä usein ratkaisevassa roolissa asiakkaan tekemässä ostopäätöksessä.

Lue lisää:
puun alkuperän seuranta
PEFC CoC-ryhmäsertifiointia tarjoavat:

 

Group 12 Created with Sketch.