PEFC:n yleiskokous toivotti kaksi uutta kansainvälistä sidosryhmäjäsentä tervetulleiksi

24.5.2023

Mayr-Melnhof Holz ja Mercer International hyväksyttiin PEFC:n kansainvälisiksi sidosryhmäjäseniksi järjestön 28. yleiskokouksessa, joka pidettiin Vancouverissa, Kanadassa.

“Olemme iloisia toivottaessamme kaksi uutta jäsentä tervetulleiksi PEFC:hen”, totesi PEFC:n pääsihteeri Michael Berger. “PEFC hyötyy yrityksien laajasta asiantuntemuksesta ja pitkäaikaisesta kokemuksesta metsäalalla, ja odotamme innolla yhteistyötä heidän kanssaan.”

Mercer Internationalin metsäsertifiointikoordinaattori Lee Rueb kokee, että yrityksellä ja PEFC:llä on yhteisiä tavoitteita. “PEFC:n kansainväliseksi sidosryhmäjäseneksi tuleminen tuntui luontevalta askeleelta, sillä PEFC:llä ja Mercerillä on yhteisiä näkemyksiä kestävästä metsänhoidosta ja metsäsertifioinnista.” Lee Rueb toteaa.

Uudet jäsenet

Mercer International Inc. on maailmanlaajuinen markkinasellun ja puu raaka-ainetuotteiden, kuten pellettien, bioenergian, biokemikaalien ja biomateriaalien tuottaja. Mercer Internationalin toiminta on alkanut jo vuonna 1883, ja yrityksellä onkin yli 140 vuoden kokemus puun käsittelystä. Mercer International sitoutuu kestävään metsänhoitoon ja kestävän puuhankinnan periaatteisiin.

Mayr-Melnhof Holz Holding AG on yksi Euroopan johtavista puunjalostusyrityksistä, merkittävä liimapuun tuottaja ja tärkeä toimija ristikkolamellipuun kehittämisessä. Mayr-Melnhof Holz -konsernin juuret ulottuvat vuoteen 1850 ja yrityksellä on yli 170 vuoden kokemus alalta. Yritys käsittelee puuta yksinomaan kestävästi hoidetuista metsistä.

PEFC:n kansainväliset sidosryhmäjäsenet

Kansainvälinen sidosryhmäjäsenyys on avoinna yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille, joiden periaatteet ja tavoitteet ovat linjassa PEFC:n kanssa.

Kansainväliset sidosryhmäjäsenet ovat osa PEFC:n yleiskokousta, organisaation korkeinta päätöksentekoelintä, joka asettaa mm. PEFC:n strategian. Sidosryhmäjäsenet voivat liittyä PEFC:n työryhmiin ja komiteoihin, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita, kuten standardien tarkistusta, markkinointia ja alueellisia kampanjoita. Jäsenet voivat myös tehdä yhteistyötä muiden PEFC-jäsenten kanssa projekteissa ympäri maailmaa ja ehdottaa edustajia PEFC:n hallitukseen.

PEFC:n kansainväliseksi sidosryhmäjäseneksi liittymisesta saa lisätietoa sähköpostitse osoitteesta development@pefc.org

Group 12 Created with Sketch.