PEFC:n puun alkuperän seurannan standardin päivitystyö – missä mennään?

28.11.2018

Kuten muutkin PEFC:n standardit, niin myös alkuperän seurannan sertifioinnin (Chain of Custody) vaatimukset päivitetään määräajoin. Näin varmistetaan, että sisällöt vastaavat uusinta tutkimustietoa ja käytäntöjä.

Alkuperän seurannan vaatimusten päivitystyö käynnistyi vuonna 2016. Kaikkien asianosaisten kuulemiseksi sisältöä valmistelevan työryhmän laatima standardiluonnos tulee julkisesti kommentoitavaksi vuoden 2019 puolivälissä. Jätetyt kommentit määrittävät päivitystyön lopputulosta. Standardin hyväksymisestä äänestetään näillä näkymin PEFC:n yleiskokouksessa vuoden 2019 lopussa.

Hyväksymistä seuraa kahden vuoden siirtymäaika, jotta yritykset ja sertifiointiyritykset ehtivät omaksua standardin uudet sisällöt. Tämän siirtymäjakson aikana tarjotaan koulutusta sekä kansallisesti että kansainvälisti toteutettuna.

Mistä muutoksista keskustellaan?

Tavoitteena on kehittää alkuperän seurannan prosessia yhä resurssitehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Esimerkkinä tästä on mahdollisuus monitoimipistesertifikaatin (multisite) auditoinnin toteuttamiseksi ilman käymistä jokaisessa toimipisteessä. Etäauditointi vähentäisi matkustamisesta syntyviä päästöjä ja kustannuksia. Päästöjen vähentämiseen tähtää myös usean toimipisteen yhteisen tuoteryhmän määrittely, mikä vähentäisi toimipaikkojen välisiä kuljetuksia.

Kuluttajatuotteita lähinnä olevan tuoteketjun päässä keskusteluissa on esitelty uusi PEFC-lipuke, joka olisi tarjolla pelkästään sertifioitujen metsien puuta sisältäviin tuotteisiin.

Selvitettävänä on käytäntö, jonka mukaan tavarantoimittajan ei olisi jatkossa enää välttämätöntä esittää asiakkaalleen varsinaista sertifikaattikopiota, vaan sertifikaatin olemassaolon voisi todentaa sertifikaattihaulla PEFC:n verkkosivulta.

Määrähyvityksen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä 12 kuukaudesta 24 kuukauteen harkitaan. Tämä tarjoaisi mahdollisuuksia varsinkin niille yrityksille, joilla PEFC-sertifioidun materiaalin kysyntä ei ole korkea.

Käynnissä on keskustelu PEFC:n asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän (Due Diligence) laajentamisesta kattamaan nykyistä laajemman kirjon kestävyysaiheita. Vaikutukset kohdistuisivat varsinkin maihin, joissa lainsäädäntö ja sen valvonta ovat heikolla tasolla.

Pysy ajan tasalla

Lisätietoja puun alkuperän standardin sisällöistä ja päivitystyöstä:

Christian Kämmer
Technical Officer
PEFC International
technical@pefc.org

Group 12 Created with Sketch.