PEFC:n puheenjohtajaksi Peter Latham – vuoden 2017 kansainvälinen yleiskokous Helsingissä

17.11.2016

Kansainvälisen PEFC:n uusi puheenjohtaja on Peter Latham. Indonesian Balille kokoontuneet PEFC:n jäsenet valitsivat hänet yksimielisesti järjestön johtoon. Varapuheenjohtajina jatkavat Natalie Hufnagl-Jovy Saksasta ja Sheam Satkuru-Granzela Malesiasta.

peter-lathamPuheessaan yleiskokoukselle Peter Latham painotti vaikuttavuuden lisäämisen merkitystä PEFC:n kehittämistyössä. Kansainvälisten standardien päivitystyö valmistuu vuoden 2017 aikana. Markkinoinnin ja viestinnän kehittämisessä korostuu kansainvälisen toimiston ja jäsenorganisaatioiden välinen yhteistyö.

Uusi puheenjohtaja Peter Latham on toiminut vuodesta 2011 lähtien PEFC:n kansainvälisessä johtokunnassa ja sitä ennen PEFC:n hallinnossa Iso-Britanniassa. Hänellä on pitkä kokemus puutavarajakeluyrityksen johtotehtävistä.

PEFC-sertifioitujen metsien määrä on kasvanut vuoden 2016 aikana 13 % ja on nyt 303 miljoonaa hehtaaria. Maakohtainen kasvu on ollut suurinta Australiassa (+ 15 milj. hehtaaria). Puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaattien määrä on lisääntynyt varsinkin Saksassa, Espanjassa ja Kiinassa. Uusimmat jäsenorganisaatiot ovat Unkarista, Ghanasta ja Etelä-Koreasta.

Ensi vuonna PEFC:n yleiskokousviikko kokoaa PEFC:n jäsenorganisaatiot yli 40 maasta Helsinkiin. Jäsenten yhteisen ohjelman lisäksi marraskuun PEFC-viikko sisältää yleisölle avoimia tapahtumia.

Lisätietoja: Auvo Kaivola, puh. 040 076 5437, auvo.kaivola(at)pefc.fi
Kansainvälisen PEFC:n hallituksen jäsenet
PEFC Forest Certification Week 2016

pefc-bali_logo

Group 12 Created with Sketch.