Suomessa

PEFC on ylivoimainen metsäsertifioinnin järjestelmä Suomessa

Noin 90 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan. Suomen järjestelmä on hyväksytty mukaan kansainväliseen PEFC-järjestelmään vuonna 2000. PEFC soveltuu metsäsertifiointijärjestelmistä parhaiten suomalaiseen perhemetsätalouteen, sillä metsänomistajakohtaisen sertifioinnin lisäksi tarjolla on ryhmäsertifiointi, joka pitää sertifioinnin kustannukset kohtuullisina, vaikka sertifiointiin osallistuvat tilat olisivatkin pieniä. Yhtä tilaa laajemmalla alueella toteutettu ryhmäsertifiointi antaa mahdollisuuden kohdentaa esim. ympäristönsuojelua sinne, missä se on tehokkainta.

Suomen PEFC-järjestelmä sisältää kaikki hyvän metsäsertifioinnin edellyttämät osatekijät

PEFC-järjestelmä sisältää vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, tuotteisiin käytetyn puuraaka-aineen alkuperän todentamiselle sekä näitä koskevan tarkastuksen riippumattomuudelle ja pätevyydelle. Metsäsertifioinnin vaatimukset metsien käytölle ja hoidolle päivitetään viiden vuoden välein. Suomen PEFC:n vaatimukset päivitettiin viimeksi vuosina 2013-14. Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry.

Group 12 Created with Sketch.