PEFC Suomi

Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys vastaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyöstä Suomessa.

PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Viestintä- ja markkinointiyhteistyötä yhdistys tekee eri sidosryhmien, sertifikaattien haltijoiden ja muiden kumppanien kanssa.

PEFC Suomen jäsenorganisaatiot

PEFC Suomen hallitus 1.1.2023 alkaen

PEFC FI -strategia vuosille 2019-2021

Jäseneksi?

PEFC Suomen jäseniksi voivat liittyä erilaiset metsien kestävyyden edistämisestä kiinnostuneet tahot.  Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa PEFC-metsäsertifiointiin ja sen edistämiseen.

Lisätietoa jäsenyydestä täältä

Valitukset ja muutoksenhaku

PEFC Suomen toimintaa koskevat valitukset ja tehtyjä päätöksiä koskeva muutoksenhaku voidaan toimittaa kirjepostitse (PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry, Elimäenkatu 17-19, 00520 Helsinki) tai sähköpostitse (office@pefc.fi)

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:

a) ilmoittaa valituksen tekijälle/muutoksen hakijalle valituksen/muutoksenhaun vastaanottamisesta;
b) kerää tarpeelliset tiedot, varmistaa niiden oikeellisuuden, tekee riippumaton arvion, ja tekee asiasta päätöksen;
c) saattaa tiedoksi valituksen toimittajalle/muutoksen hakijalle ja asianomaisille osapuolille kuvauksen asian käsittelyprosessista ja asiassa tehty päätöksen;
d) toteuttaa asiaankuuluvat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet.

Group 12 Created with Sketch.