PEFC Suomi

Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys vastaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyöstä Suomessa.

PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Viestintä- ja markkinointiyhteistyötä yhdistys tekee eri sidosryhmien, sertifikaattien haltijoiden ja muiden kumppanien kanssa.

PEFC Suomen jäsenorganisaatiot

PEFC Suomen hallitus 29.5.2023 alkaen

PEFC Suomen strategia 2023-2026

PEFC Suomen strategia on päivitetty vuosille 2023-2026. Päivitys tapahtui aikana, jolloin kestävyyden eri ulottuvuudet ovat nousseet toiminnan keskiöön ennennäkemättömällä tavalla. Yhteiskunnalliset toimijat, kuten kuluttajat, yritykset ja päättäjät, ovat entistä tietoisempia kestävyyshaasteista, ja painottavat kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan enemmän kuin koskaan. Samalla suomalaiseen metsien käyttöön vaikuttavat myös lisääntynyt sääntely sekä puumarkkinoilla tapahtuneet muutokset.

Kaikki tämä vaikuttaa myös PEFC:n toimintaan sertifiointijärjestelmänä. Päivitetty strategia tuo PEFC:n toiminnan keskiöön järjestelmän uskottavuuden ja markkina-aseman. Tätä tukevat valitut viisi strategista painopistealuetta. Esimerkiksi lisääntyneet kestävyyden vaatimukset tuovat mahdollisuuksia samalla, kun ne vaativat PEFC:ltä onnistunutta sertifiointityötä ja viestintää yhdistyksen omasta toiminnasta. Samoin sääntelyn lisääntyminen voi avata PEFC:lle uusia käyttömahdollisuuksia ja näitä mahdollisuuksia tuleekin tarkastella käytössä olevien resurssien puitteissa. Metsätalouden ja arvoketjujen kestävyyden edistäjänä PEFC tulee jatkamaan rakentavaa yhteistyötä laajasti eri sidosryhmien kanssa.

PEFC Suomi jalkauttaa strategiansa käytäntöön vuosittaisten toimintasuunnitelmiensa avulla.

PEFC:n strategia 2023-2026

Jäseneksi?

PEFC Suomen jäseniksi voivat liittyä erilaiset metsien kestävyyden edistämisestä kiinnostuneet tahot.  Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa PEFC-metsäsertifiointiin ja sen edistämiseen.

Lisätietoa jäsenyydestä täältä

Valitukset ja muutoksenhaku

PEFC Suomen toimintaa koskevat valitukset ja tehtyjä päätöksiä koskeva muutoksenhaku voidaan toimittaa kirjepostitse (PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry, Elimäenkatu 17-19, 00520 Helsinki) tai sähköpostitse (office@pefc.fi)

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:

a) ilmoittaa valituksen tekijälle/muutoksen hakijalle valituksen/muutoksenhaun vastaanottamisesta;
b) kerää tarpeelliset tiedot, varmistaa niiden oikeellisuuden, tekee riippumaton arvion, ja tekee asiasta päätöksen;
c) saattaa tiedoksi valituksen toimittajalle/muutoksen hakijalle ja asianomaisille osapuolille kuvauksen asian käsittelyprosessista ja asiassa tehty päätöksen;
d) toteuttaa asiaankuuluvat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet.

Complaints and dispute management

Complaints regarding PEFC Finland’s activities and appeals regarding decisions made can be taken by letter (PEFC Finland – Suomen Metsäsertifiointi ry, Elimäenkatu 17-19, 00520 Helsinki) or email (office@pefc.fi)

PEFC Finland shall provide for:
a) acknowledgement of the complaint to the complainant,
b) gathering and verification of all necessary information, validation and impartial evaluation of the complaint, and decision making on the complaint,
c) formal communication of the decision on the complaint and the complaint handling process to the complainant and concerned parties,
d) appropriate corrective and preventive actions.

Group 12 Created with Sketch.