PEFC Suomi

Suomen PEFC-järjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC Suomi edistää PEFC-sertifiointia ja toimii kansainvälisesti yhteistyössä eri maissa toimivien sisarorganisaatioiden ja Genevessä sijaitsevan PEFC:n päätoimiston kanssa. Yhdistys vastaa laajassa sidosryhmäyhteistyössä tehtävästä metsänhoidon PEFC-kriteerien määrittelytyöstä Suomessa.

PEFC Suomi myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja valvoo merkin käyttöä Suomessa sekä ylläpitää tietoja PEFC-sertifikaateista. Viestintä- ja markkinointiyhteistyötä yhdistys tekee eri sidosryhmien, sertifikaattien haltijoiden ja muiden kumppanien kanssa.

PEFC Suomen jäsenorganisaatiot

PEFC Suomen hallitus 29.5.2023 alkaen

PEFC FI -strategia vuosille 2019-2021

Jäseneksi?

PEFC Suomen jäseniksi voivat liittyä erilaiset metsien kestävyyden edistämisestä kiinnostuneet tahot.  Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa PEFC-metsäsertifiointiin ja sen edistämiseen.

Lisätietoa jäsenyydestä täältä

Valitukset ja muutoksenhaku

PEFC Suomen toimintaa koskevat valitukset ja tehtyjä päätöksiä koskeva muutoksenhaku voidaan toimittaa kirjepostitse (PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry, Elimäenkatu 17-19, 00520 Helsinki) tai sähköpostitse (office@pefc.fi)

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:

a) ilmoittaa valituksen tekijälle/muutoksen hakijalle valituksen/muutoksenhaun vastaanottamisesta;
b) kerää tarpeelliset tiedot, varmistaa niiden oikeellisuuden, tekee riippumaton arvion, ja tekee asiasta päätöksen;
c) saattaa tiedoksi valituksen toimittajalle/muutoksen hakijalle ja asianomaisille osapuolille kuvauksen asian käsittelyprosessista ja asiassa tehty päätöksen;
d) toteuttaa asiaankuuluvat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet.

Complaints and dispute management

Complaints regarding PEFC Finland’s activities and appeals regarding decisions made can be taken by letter (PEFC Finland – Suomen Metsäsertifiointi ry, Elimäenkatu 17-19, 00520 Helsinki) or email (office@pefc.fi)

PEFC Finland shall provide for:
a) acknowledgement of the complaint to the complainant,
b) gathering and verification of all necessary information, validation and impartial evaluation of the complaint, and decision making on the complaint,
c) formal communication of the decision on the complaint and the complaint handling process to the complainant and concerned parties,
d) appropriate corrective and preventive actions.

Group 12 Created with Sketch.